Styremedlem

Linn Bruholt

Linn (22) er leder av AUF i Troms.