Styremedlem

Wigdis Willysdatter With

Wigdis Willysdatter With

Wigdis er utdannet agronom og allmennlærer med videreutdanning i spesialpedagogikk. Har 4 barn og bor på et småbruk i Lyngen. Aktiv i Arbeiderpartiet og i Bargiidbellodat.