Styremedlem

Kjetil Johnsen

Kjetil er 53 år, er gift og har en datter. Han er oppvokst i Smalfjord i Tana og bor i dag på Finnsnes.

Kjetil Johnsen

Kjetil sine tre hjertesaker:

- Mulighet for livslang utdanning

- Utvikling av bærekraftig ny industri og nye yrker

- Fellesskapsløsninger i offentlig regi