Representant

Stine Akselsen

Stine Akselsen er 46 år og kommer fra Kjøllefjord, Lebesby kommune. Hun er gift og har 2 barn.
Stine har vært ordfører i Lebesby kommune i 10 år, og stilte til fylkestinget i Troms og Finnmark på 6.plass til Arbeiderpartiet.

Stine Akselsen

Bli bedre kjent med Stine Akselsen:

Dette vil Stine jobbe for

All ungdom i den nye regionen skal gjennomføre sin videregående utdanning. For å få dette til må vi legge til rette å sikre alle en lærlingplass, bedre kvaliteten i skolen, gi et gratis måltid til alle elever, samt legge bedre til rette for boplass til borteboere. 

Hele regionen skal ha en god infrastruktur med gode veier, havner og flyruter. Samt sikre et godt bredbånd, kraftverk og kollektivtilbud til alle. 

Legge godt til rette for å utvikle det nye fylket innenfor kompetanseheving innenfor næringslivet. 

Funfact om Stine:

Stine brenner for fiskeri, havbruk og havneutvikling. Det er nettopp dette hun har kjempet hardest for i sine ti år som ordfører.