Stortingskandidat

Marit Stubberud Hanssen

Marit er 42 år og bor i Vangsvik. Til daglig jobber hun som veterinær i Mattilsynet. Hun e vår 5. kandidat til årets Stortingsvalg.

Marit Stubberud Hanssen

Bli bedre kjent med Marit Stubberud Hanssen:

Bli kjent med Marit!

Jeg heter Marit, er 42 år og bor på et småbruk i Vangsvik med hund, katter og høner, og en kjøkkenhage med varierende størrelse og innhold. Jeg er mamma til tre barn, på 5, 9 og 10 år. På dagtid trives jeg best ute, og benytter enhver anledning til å dra på tur med ski, truger, sykkel eller på beina. Jeg er engasjert, tydelig og målrettet.  

For tiden jobber jeg som veterinær i mattilsynet, men har hatt mange ulike jobber, alt i fra oppdrettsanlegg, butikkmedarbeider til bensinstasjon. Da jeg var gravid med mitt første barn ble jeg spurt om å stille på kommunevalglista. Jeg hadde et ønske om å bidra til at barna mine skal få en like god oppvekst som meg, så derfor sa jeg ja til å stille. Jeg har så langt sittet i kommunestyret i Tranøy i 2 perioder og nå er jeg gruppeleder for Arbeiderpartiet i den nye storkommunen Senja.

fh

Jeg ønsker å bidra til et mer rettferdig samfunn, der alle har like muligheter til å lykkes. Velferdsstaten har gitt meg en god oppvekst, utdanning og trygg jobb, og mitt politiske engasjement handler om å gi tilbake, slik at alle får de samme mulighetene. 

Mine hjertesaker er forebygging og beredskap, vi skal ha et godt sikkerhetsnett som fanger opp de som på en eller annen måte havner utenfor, men det viktigste er å forhindre at det skjer. En fremtidsrettet distriktspolitikk som sikrer like muligheter uavhengig om du bor i by eller bygd. Naturressursene må gi ringvirkninger lokalt, og i størst mulig grad i form av helårlige arbeidsplasser. Frivilligheten må ha gode vilkår, fordi en velfungerende frivillig sektor er avgjørende for at flest mulig skal ha en god og meningsfull fritid. 

Jeg stiller til valg fordi jeg mener landet trenger en regjering ledet av Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet, etter 8 år med en urettferdig høyreregjering.