Stortingskandidat

Victoria Figenschou Mathiassen

Victoria (23) kommer fra Skjervøy, og har nettopp fullført en Bachelor ved UiT. Hun er 7. kandidat til årets Stortingsvalg.

Victoria Figenschou Mathiassen

Jeg heter Victoria, er 22 år gammel og kommer fra Skjervøy. Til daglig bor jeg i Tromsø hvor jeg tar en bachelor i økonomi og administrasjon ved UiT Norges Arktiske Universitet. Jeg har beholdt min folkeregistrerte adresse i Skjervøy, og valgt å engasjere meg i lokalpolitikken hjemme. Jeg sitter i kommunestyret og formannskapet i Skjervøy kommune, og er leder av Skjervøy Arbeiderparti. 

Da jeg var 15 år gammel møtte jeg opp på det lokale gatekjøkkenet på Skjervøy og spurte om de hadde jobb til meg. Jeg fikk jobb på dagen, og har siden den gang hatt minst en jobb ved siden av skolen. Jeg har hatt ulike jobber innenfor servicebransjen, renhold og kjøkkenassistent på sykehjem, og vikariat som regional ungdomskonsulent i Nord-Troms. Per dags dato jobber jeg deltid som servitør i Tromsø og som prosjektmedarbeider hjemme i Nord-Troms for Nord-Troms regionråd. 

Victoria

Jeg ønsker et samfunn der alle har like muligheter uavhengig av hvem man er eller hvor man kommer fra. Jeg kjenner selv på takknemligheten for å bo i et land der fellesskapet stiller opp, og der min generasjon har mulighet til å skape vår egen framtid slik vi selv ønsker. Dette kommer ikke av seg selv, og jeg ønsker å være en del av bevegelsen som jobber for et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle.

Politikk påvirker hverdagen til oss alle. Gjennom å bidra til at det føres en rettferdig og sosial politikk kan jeg være med på å utgjøre en forskjell i livene til folk. Det kan for eksempel være ved at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal få mulighet til å delta på fritidsaktiviteter der de bor.

Vi trenger et tydelig skifte etter åtte år med Høyre-politikk der forskjellene mellom folk har økt. Arbeiderpartiet har løsningene som landet trenger, kanskje mer enn noen gang etter krisen som landet nå står i.