Stortingskandidat

Nicklas Simonsen

Nicklas er 24 år, og kommer fra Senjahopen. For tiden tar han en master i fiskeri- og havbruksvitenskap ved UiT. Nicklas representerer Arbeiderpartiet i formannskapet i perioden 2019-2023.

Nicklas Simonsen

Bli bedre kjent med Nicklas Simonsen:

Jeg heter Nicklas Johansen, er 24 år og kommer fra Senjahopen. Jeg har tatt en bachelor i Havbruksdrift og ledelse ved Nord universitet, og nå tar jeg en master i Fiskeri- og havbruksvitenskap på UiT. Jeg har over 9 års erfaring med politisk arbeid, og sitter for øyeblikket i kommunestyret i Senja. Jeg har fra før en periode i kommunestyret i Berg.

Barn og unge er en viktig del av befolkningen, men de er en del som kanskje ikke alltid blir hørt når beslutninger skal tas. Derfor er jeg glad for å være med i et parti som slipper ungdommen til. Barn og unge er fremtiden, derfor er det så viktig at vi også kan være med å forme vår felles framtid!

Ungdomsrådet og Barn- og unges kommunestyre skal tas med i politiske prosesser, og de må få ressurser nok til å gjøre en god jobb. Slik danner vi et solid grunnlag for god ungdomsmedvirkning. Skoler, sykehjem og barnehager skal bestå, og det desentraliserte utdanningstilbudet må styrkes og videreutvikles. Muligheten for å kunne ta utdanning i regionen er svært viktig for å kunne møte fremtidens behov.

Ungdommer skal ha muligheten til å fullføre sin yrkesfaglige utdannelse i Senja kommune. Vi må sørge for å skape bolyst, slik at ungdom velger Senja fremfor å reise bort etter endt utdanning. Samtidig vil det være viktig å vise ungdommen som allerede er utflyttet, at Senja er et godt og fremtidsrettet alternativ.

En av utfordringene for oss som kommune er at mange eldre føler på ensomhet. Ved å legge til rette for ny velferdsteknologi og sikre gode turnusordninger kan vi sørge for at flere møter alderdommen uten ensomhet.