Representant

Synnøve Søndergaard

Synnøve er 63 år og er bosatt i Tromsø. Hun er distriktssekretær i LO Troms og er særlig opptatt av å skape vekst, trivsel og utvikling i fylket sitt. Synnøve er også sametingsrepresentant for Troms Arbeiderparti.

Synnøve Søndergaard

Synnøve bor i Tromsø, som LO Distriktssekretær. Har vært innvalgt til fylkestinget siden 1998. Var fylkesråd i 6 år, først økonomi og finans, deretter kultur og samferdsel. Synnøve er særlig opptatt av å skape vekst, trivsel og utvikling i fylket mitt.Vært opptatt av og engasjert som faglig og politikk siden tidlig ungdom. Fra kampen for fri abort, via Altasaken og offentlig finansiert tannhelse for alle.