Internasjonalt

Internasjonal rolle og samarbeid

Stadig flere ser mot nord og Arktis, og Arbeiderpartiet vil utnytte det nye fylkets særskilte rolle og enestående kunnskapsmiljøer til å ta en internasjonal lederrolle for bærekraftig utvikling i Arktis. Fortrinnet vår geografiske plassering gir oss, skal også brukes aktivt for å utvikle eget fylke.

Vi skal fortsette å forsterke den gode tradisjonen med formaliserte samarbeid med våre naboland. Der det er hensiktsmessig skal vi inngå nye regionale samarbeid, eksempelvis med regioner i Asia.

Arbeiderpartiet jobbe for internasjonalisering av næringsliv og kultur. Målet er at Nordkalotten skal bli den mest integrerte regionen i Europa. Mer regional autonomi i Barentsregionen vil bidra til mer næringsvirksomhet, økt mobilitet og forsterket folk-til-folk dialog mellom Norge og Russland.

Arbeiderpartiet vil:

  • Støtte opp under det internasjonale og regionale Barents samarbeidet, og Barentsinstitusjonene i Kirkenes
  • Gå i dialog med Sametinget med sikte på samisk representasjon i internasjonalt samarbeid
  • Gi støtte til samarbeidsprosjekter mellom norske og finske grensekommuner som forenkler hverdagen til folk
  • Jobbe for enklere grensepassering nord gjennom visumfrihet og ved å utvide grenseboerbeviset til å gjelde hele befolkningen i Barentsregionen
  • Utvikle standardvilkår for handel med varer og tjenester i Barentsregionen, jobbe for økt arbeidsinnvandring fra Nordvest-Russland, samt forsterke arbeidet med miljøtiltak på tvers av grensene
  • Beholde den norsk-russiske skolen i Murmansk
  • Opprettholde støtten til Nord-Norges Europakontor i Brussel

Er du enig med Troms Arbeiderparti om Internasjonalt?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!