Arrangementer

Representantskap for Troms Arbeiderparti

Thon Hotel Polar

27. nov, kl. 11:30 — 28. nov, kl. 13:15, Grønnegata 45, 9008 Tromsø

Tema som vil bli behandlet av representantskapet:

LØRDAG:
-Den politiske situasjon
-Valget 2021

SØNDAG:
-Arbeidet fram mot kommunevalget 2023
-Aktivitet i kommunepartiene
-Valgkomité for årsmøtet 2022

I forhold til møteform/gjennomføring tas det forbehold om utvikling i smittesituasjonen.