Nå er det vanlige folks tur.

Mer fellesskap. Mindre forskjeller.

De store oppgavene løser vi best sammen. Det vet vi i Norge. Koronakrisen har nok en gang vist oss verdien av fellesskapet vårt, en sterk offentlig helsetjeneste og et organisert arbeidsliv. 

Det er bare i fellesskap vi vil klare å møte 2020-tallets utfordringer. Vi vil trenge mange nye jobber, en velferdsstat som klarer å ta vare på alle og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp. Ingenting av det kan overlates til hver enkelt eller markedet alene. 

Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Nå er det vanlige folks tur.