Politikken: Alle skal med

Arbeiderpartiet går til valg på at alle skal med. Det er kjernen i hva vi står for. At alle skal ha like muligheter, uansett hvem vi er og hvor vi bor. Samtidig stiller vi krav til hverandre om at alle skal bidra, alle må ta ansvar.

Her i nord vet vi verdien av et sterkt fellesskap. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Norges framtid skapes i nord

Nord-Norge er mulighetenes landsdel

Men Høyre- og FRP-regjeringen griper ikke mulighetene som finnes her. Med deres politikk har forskjellene mellom folk blitt større. Det skapes få nye arbeidsplasser. Satsingen på nordområdene har stoppet opp. Nå trenger Troms en regjering som vil satse på mulighetene i nord!

 

Like muligheter i bygd og by

Arbeid til alle er grunnlaget for trygge, aktive og attraktive lokalsamfunn. Arbeiderpartiet vil skape flere framtidsretta arbeidsplasser i nord. Vi vil ha en ny nordområdesatsing for arbeid, kunnskap, infrastruktur, ny teknologi og industri. Mer av verdiskapinga må bli igjen lokalt. Vi vil bruke de store pengene på skole, helse og god eldreomsorg for alle, framfor store skattekutt til dem som har mest fra før. Vi vil stanse sentraliseringa og sier tydelig nei til privatisering og salg av Nord-Norge.

Arbeiderpartiets program Stortingsvalget 2017

Troms Aps program