To fabrikkarbeidere sløyer laks. Foto: Øivind Haug

- Fiskerinæringen fortjener bedre

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth

Næringskomiteen på Stortinget avga torsdag sin innstilling til kvotemeldingen. Kvotepolitikken er av stor betydning for utviklingen av norske fiskerier, og Arbeiderpartiet mener det er uforsvarlig at Stortinget skal  behandle meldingen nå, slik denne saken har utviklet seg. 

-Viktige prinsipper i fiskeripolitikken står på spill.  Fiskerinæringen fortjener bedre enn dette, sier Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth. Hun mener meldingen er altfor uklar og dårlig utredet fra regjeringens side, og underveis i behandlingen har det stadig dukket opp nye ting.  Spikeren i kista for meldingen er Riksrevisjonsrapporten som kom denne uka, med krass kritikk av manglende konsekvensutredning fra departementets side for endringer i kvotepolitikken. 

- Arbeiderpartiet ønsker å styrke og utvikle kystsamfunnene. For oss er det grunnleggende at fiskeressursene tilhører fellesskapet, og fiskeripolitikken skal sikre aktivitet, arbeidsplasser og bosetting langs hele kysten. Vi vil stanse utviklingen med stadig flere ressurser på færre hender og at de store blir større og de små blir færre. Regjeringens kvotemelding går i feil retning, sier Cecilie Myrseth.

Myrseth understreker at mer av fisken må på land, slik at man kan skape trygge og stabile arbeidsplasser i kystsamfunnene. Da er det viktig å sikre stabil og jevn tilgang på råstoff, gjennom forpliktelser mellom næringene på hav og land, sier hun.

Myrseth peker også på at Riksrevisjonens rapport langt på vei målbærer den samme bekymringen som Arbeiderpartiet har vært opptatt av i arbeidet med kvotemeldingen.

- Rapporten påpeker at små kystsamfunn blir svekket, ressursene havner på færre hender og det blir stadig større båter. Mens lønnsomheten i flåten har styrket seg, har aktiviteten på land blitt mindre. Det  verste er at de ulike forslagene regjeringen fremmer, i liten grad er konsekvensutredet.  Likevel ønsker regjeringspartiene , med støtte av FrP, å banke igjennom kvotemeldingen nå.  Dette vil ikke Arbeiderpartiet være med på.

- Det er alvorlig at flertallet ikke tar inn over seg Riksrevisjonens kritikk.  Vi er tydelige på at regjeringen må sørge for å få gjennomført de manglende utredningene før vi behandler kvotepolitikken på nytt. Det skylder vi en av landets viktigste næringer. Vi trenger en politikk som bidrar til en variert flåte, aktivitet hele året og arbeidsplasser langs hele kysten, sier Cecilie Myrseth.

Cecilie Myrseth kan kontaktes på telefon 901 50 271.