- Vil stoppe «avskiltingen» av lærere

Av Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen

Portrett av Martin Henriksen foran grønne trær. Tatt av Marta Hofsøy.

– Arbeiderpartiet vil fjerne den såkalte «avskiltingen» av lærere utdannet før 2014, men styrke andre virkemidler for å sørge for fullt trykk på kompetanseheving i skolen, sier Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen.

Ap mener dette vil bidra til å gjenreise tilliten mellom lærerne og myndighetene.

– Det er nå et reelt flertall på Stortinget for å fjerne avskiltingen av utdanna og dyktige lærere, sier Henriksen og viser til at det er opp til KrF når dette skal skje.

– For oss er det viktig å sørge for løsninger som gir ro til å bruke tid på det viktigste i skolen: elevenes læring og mestring, sier Henriksen. Han viser til at det er stor lærermangel mange steder i landet, og at problemet vil øke i årene som kommer. For få søker seg inn på lærerutdanningen, særlig på barnetrinnet, og i tillegg vil vedtaket om lærernorm forsterke utfordringen. De siste årene har også flere ukvalifiserte blitt satt inn i undervisningen for å dekke lærermangelen.

– Vi vil unngå at mange erfarne, flinke lærere som har jobbet i skolen i mange år blir «avskiltet». Vi ser også at mange lærere kan få problemer med å søke ny jobb eller flytte på seg før de oppfyller de nye kravene. Dessuten vil det være vanskelig å få utdannede lærere som jobber i andre yrker, den såkalte «reservestyrken», tilbake til skolen, sier Henriksen.

Henriksen understreker at Arbeiderpartiet vil fortsette arbeidet med kompetanseheving av lærere, og at de vil styrke andre verktøy som sikrer fullt trykk på kompetanseheving i skolen. Arbeiderpartiet foreslår at alle kommuner må ha en plan for videreutdanning av egne lærere, og ønsker å bruke mer midler på basisfagene. Blant annet skal statens andel av finansieringen av videreutdanning i engelsk og norsk heves til 75 prosent. Arbeiderpartiet vil også at Stortinget garanterer for at bevilgningene til etter- og videreutdanning holdes på minst dagens nivå.

- Norske lærere trenger ikke å trues til å ta videreutdanning og faglig oppdatering. De ønsker det selv. Vi vil flytte ansvaret for at lærerne får kompetanseheving fra den enkelte lærer til kommunene – altså fra den enkelte arbeidstaker til arbeidsgiveren. Det skal være obligatorisk for kommunene å lage en plan for videreutdanning av lærerne, og sørge for stadig faglig utvikling, sier Henriksen.

Arbeiderpartiet vil møte lærermangelen med økt rekruttering og mener det haster med kraftfulle tiltak. - Derfor foreslår vi flere tiltak for rekruttering av tilstrekkelig antall lærere og for å øke gjennomføringen på lærerutdanningen. Vi vil blant annet ha en nasjonal rekrutteringskampanje – særlig rettet mot å få flere menn i skolen, sier Henriksen.

Kontakt:

Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson, kan kontaktes på tlf. 918 21 908.

Ev. utdanningspolitisk rådgiver, Anders Kvernmo Langset på tlf. 908 92 715.

FAKTA OG TALL:

- Det vil mangle 3200 lærere i 2020, ifølge fremskrivinger fra SSB. Dette er basert på behovene før innføring av lærernorm, nye anslag vil sannsynligvis være høyere.

- Det har vært en nedgang på 12 prosent i søkingen til lærerutdanningen for barnetrinnet (GLU 1-7) siden 2014 (Samordna Opptak).

- I 2017 står 348 studieplasser på lærerutdanningen for barnetrinnet tomme (Studiestedene)

- Det har vært en 40 % økning i ukvalifiserte som underviser i grunnskolen siden skoleåret 2013/14.

- I 2017 er det flere ukvalifiserte som underviser i skolen enn på 15 år, en økning på 40 % (GSI og SSB)