Ap ønsker et krafttak mot netthets og hatefulle ytringer!

Snart er det valgkamp, mye tyder på at den vil være mer digital og mindre fysisk. Trusler, verbal utskjelling, latterliggjøring og sjikane hører ikke hjemme noe sted, og heller ikke i det offentlige ordskiftet på nett. Det er så ubehagelig å bli utsatt for, at veldig mange kvier seg for å delta i viktige meningsbrytninger eller å si sin mening. Dette skaper en avstand mellom oss, samfunnet blir kaldere, og ordskiftet blir hardere.

Vi deler noe av oss, av vårt personlige, når vi stiller opp og snakker om våre meninger, tar på oss verv eller legger ut en politisk mening i sosiale medier. Det koster å stå i det. Å mene noe, og å holde ut. 4 av 10 lokalpolitikere har opplevd trusler eller hatefulle ytringer. Halvparten har vurdert å gi seg i politikken på grunn av dette.

Vi kan ikke akseptere at hatefulle ytringer bringer folk til taushet, heller ikke folkevalgte. Arbeiderpartiet ønsker en respektfull, saklig og engasjerende debatt også på nett.

Netthets får for lite konsekvenser i dag. Arbeiderpartiet la frem en rekke forslag i Stortinget for å gjøre noe med denne utfordringen. Blant annet foreslo vi bøtlegging av personer som hetser eller truer andre på nett, vi ønsker å gå opp de digitale stiene og trygge folks liv også på nett, men ble dessverre nedstemt.

Fremdeles får jeg tilbakemeldinger fra unge politikere og særlig kvinner, som ikke ønsker å stå i politisk arbeid utover en kort tid. De får nok og klarer ikke å stå i det. Vi kan ikke lengre stå å se på hva dette gjør med oss.  

Hets og sjikane har gjort sitt. Folk velger heller å bruke tiden på noe annet enn å ta del i det politiske ordskiftet. Dette er alvorlig for de det gjelder, men det er også svært alvorlig for demokratiet vårt. Vi har fremdeles en vei å gå. Politikken vår på det sier krystallklart i fra, og nå ser jeg frem til at Arbeiderpartiet kommer i regjering til høsten slik at vi får gjennomført den!

Maria Aasen-Svensrud, Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet