Ap vil ha mer torsk til kystflåten

Cecilie Myrseth, fiskeripolitisk talsperson (Ap)

Arbeiderpartiets budskap er at det nå må bli vanlige folk sin tur. 

Bakteppet er åtte år med mest til dem med mest fra før. Fiskeripolitikken er intet unntak. Rett før jul fikk trålrederne 7477 ekstra tonn av torskekvoten, på bekostning av kystflåten.

Stortinget vedtok i fjor at kvoten til åpen gruppe skulle hentes fra totalkvoten. Det har regjeringen glatt ignorert. Man har kun tatt fra kystflåten, ingenting fra trålerne. Det kan ikke Ap akseptere, noe vi har sagt klart ifra om siden det ble kjent. Jeg har allerede sendt to spørsmål til statsråden, og vi kommer til å fremme sak for å sikre at viljen til landets folkevalgte blir gjennomført.

I tillegg kommer beslutningen om å erstatte trålstigen med en fast 32/68-fordeling. Hvordan kan man samtidig argumentere med at kvotefordelingen ikke skal endres vesentlig? Jeg har spurt statsråden hvilke utredninger som er gjort for å beregne konsekvensene av ny fordeling for ulike fartøygrupper. Svaret blir trolig kort, på tross av at Riksrevisjonen så sent som i fjor vår kritiserte mangelen på slike utredninger.

Nylig ble det avslørt hvordan NHO-lobbyister fikk høyreregjeringen til å gi karantenefritak for utenlandske arbeidere, i strid med helsefaglige råd. Når samme regjering gir trålrederne 7477 tonn ekstra torsk, var det derfor naturlig for å meg legge til spørsmålet: «Hvilke interesser var direkte involvert i forkant av beslutningen?» Her forventer jeg ikke noe svar, men vi tenker alle vårt.

Finnmark Ap-leder Kristina Hansen oppsummerte på Facebook hva saken handler om for kyst og folk: «Vi aksepterer ikke et svekket ressursgrunnlag for våre fiskere, flåte, landindustri og kystsamfunn.» Regjeringens julegave til trålrederne viser at den verken skjønner eller bryr seg. Arbeiderpartiet vil kjøre kamp i Stortinget på saken. Men den viktigste kampen for en mer rettferdig ressursfordeling, blir valgkampen. For nå må det bli vanlige folk sin tur.