Ap vil ha ny giv i nordområdepolitikken

- Etter seks år med lave ambisjoner og økt sentralisering fra Solberg-regjeringen er det behov for nye initiativ i nordområdene, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

Han forteller at Ap har satt ned et utvalg som skal foreslå ny politikk for nordområdene.

– Nordområdepolitikk handler om næringsliv og kunnskapsmiljøer, men det handler også om folks hverdag. Vi vil gjøre det attraktivt å bo i hele landsdelen. Et sterkt og levedyktig nord er viktig for Norge som nasjon. Derfor har vi bedt et bredt sammensatt utvalg starte arbeidet med å reise ut for å lytte og utvikle ny politikk for nord, sier Støre.

Stortingsrepresentant Martin Henriksen skal lede Aps nye nordområdeutvalg, som har sitt første møte i Tromsø 12.desember. Utvalget vil jobbe med politikk for både klimaløsninger, ressurser og næringsliv, kompetanse og offentlige tjenester.

– Jeg kan knapt tenke meg noe mer spennende å jobbe med enn dette. Norge er avhengig av vekst i nordområdene. En stor oppgave, men det er på tide med ny giv i nordområdepolitikken, sier Henriksen.

Henriksen mener at regjeringens politikk ikke fungerer, og viser også til at arbeidslivet sliter med å få tak i nok kompetanse, i tillegg til sentralisering og en bekymringsfull befolkningsnedgang.

– Det er et problem for Norge hvis befolkninga går sterkt tilbake på kysten. Nordområdene er avgjørende for Norges framtidige økonomi. Folk må rett og slett kunne bo og jobbe i hele nord for at vi skal bruke ressursene bærekraftig og få ny aktivitet. Da må dagens sentralisering og svekking av offentlige tjenester ta slutt, sier Henriksen.

Nord-Norge er rik på ressurser og muligheter. En av de viktigste oppgavene for utvalget blir å utvikle Aps politikk for verdiskaping og jobbskaping i nord.

– Norge må skaffe seg større ambisjoner for nord. Her finnes muligheter for ny industriutvikling basert på naturressursene vi eier i fellesskap. De skal vi utnytte, og sørge for at mer av verdiene legges igjen lokalt.

– I framtida kan ikke vekst være frikobla fra bærekraft og klima. Mange av klimaendringene kan man se konsekvensene av i Arktis, men vi kan også finne mange av løsningene her.

Utvalget skal bruke tid på å lytte bredt, både i parti, fagmiljøer og ute i næringslivet. Rapporten fra Aps nordområdeutvalg blir lagt fram tidlig høst 2020.

Nordområdeutvalgets medlemmer:

1. Martin Henriksen, leder, Stortingsgruppa / Troms

2. Eva Husby, Finnmark

3. Arild Olsen, Svalbard

4. Hill Marta Solberg, Nordland

5. Rune Rafaelsen, Finnmark

6. Kristin Røymo, Troms

7. Tomas Norvoll, Nordland

8. Aino Olaisen, Nordland

9. Johan Vasara, Finnmark

10. Marianne Aasen, Viken

11. Geir Myrflott, LO

12. Agnete Masternes Hansen, AUF

For kommentarer: Martin Henriksen, tlf 91821908. For kontaktinfo til andre av utvalgets medlemmer, send epost til [email protected].