Ap vil styrke samisk språk og utdanning

I behandlinga av statsbudsjettet for 2017 foreslår Arbeiderpartiet å gi arbeidet med samisk språk og utdanning et løft på 55 millioner kroner til neste år. Les mer under.

- Samiske elever må gis mulighet til å lære eget språk, med gode læremidler på samisk. Regjeringa har dessverre ikke prioritert dette på fire år, og tida er overmoden for et løft for samisk språk, sier stortingsrepresentant for Ap Helga Pedersen. Arbeiderpartiet viser til at samisk språkarbeid og utvikling av nye læremidler har hatt et hvileskjær under den sittende regjeringa. - For fjerde år på rad har Høyre- og FrP-regjeringa unnlatt å øke tilskuddene til utdanningsformål i Sametinget. Det betyr at arbeidet for å sikre samiske læremidler og samisk språk får trangere kår, til tross for at behovet er stort, sier Martin Henriksen, som er medlem i Stortingets utdanningskomite. Ap mener statsbudsjettet burde ta høyde for behovet, og vil gi en håndsrekning til kommuner og Sametinget som jobber for å gi elever et bedre tilbud. - Ap foreslår å styrke arbeidet for samisk språk og kultur med om lag 55 millioner kroner mer enn regjeringa. Det er sårt tiltrengte midler, og vi håper det vil gi kraft i den jobben Sametinget og kommunene skal gjøre for å gi samiske elever den opplæringa de fortjener, sier Henriksen. Helga Pedersen mener regjeringa burde innsett viktigheten av opplæring på samisk. - Det er mangel på samiske lærere, læremidler, spesialpedagogiske læremidler og stort behov for utvikling av samiske læreplaner. Dette må Stortinget ta et større ansvar for, sier Pedersen. Arbeiderpartiet foreslår flere tiltak på om lag 55 mill. kroner over regjeringens forslag for å sikre gode rammevilkår for samiske språk og kultur; • styrke rammene til Sametinget med 25 mill. kroner for å bedre tilgangen på samiske læremidler • øke tilskuddssatsene som kommunene får for opplæring i samisk med 25 mill. kroner • Nord Universitet, som har et særskilt ansvar for sørsamisk og lulesamisk språk, får 5 mill. kroner for å bidra til nødvendig kapasitet og kvalitet i dette
martin og tove