Aps komiteplassering i Stortinget klar

Troms Ap sine representanter vil sitte i følgende komiteer: - Cecilie Myrseth: Næringskomiteen - Martin Henriksen: Utdanning- og forskningskomiteen (Henriksen blir også leder for Aps fraksjon i komiteen)

Myrseth ser fram til å jobbe med sentrale saker for Nord-Norge. - Jeg er svært fornøyd med at jeg og Martin skal jobbe med noen av de tyngste områdene for landsdelen. Ap blir godt representert med medlemmer fra nord i viktige komiteer den neste perioden. Selv ser jeg fram til å jobbe med hav, fiskeri- og havbrukspolitikk og gjøre en jobb for næringslivet i næringskomiteen, sier Myrseth. Martin Henriksen har sittet fire år i utdanningskomiteen, og skal nå leder arbeidet i Ap-fraksjonen. - Utdanning er et av Aps satsingsområder, og er nøkkelen for å bygge arbeidslivet og bedriftene våre. For meg fins det knapt noe mer meningsfullt enn å jobbe med å få ned frafallet og sikre en skole med plass til alle, noe som er avgjørende for både landsdelen og Norge, sier Henriksen. Myrseth og Henriksen er trygge på at de viktige sakene for landsdelen og Troms blir godt ivaretatt i Aps gruppe. - Vi er seks Ap-representanter fra Nordland, Troms og Finnmark som vil samarbeide tett. Ap blir godt representert med medlemmer fra nord i viktige komiteer den neste perioden, og til sammen vil vi kunne følge de sakene som er sentrale for fylkene våre, sier de to. De andre nordnorske Ap-representantene skal være medlemmer i følgende komiteer: Runar Sjåstad: Energi- og miljøkomiteen Ingalill Olsen: Transportkomiteen Eirik Sivertsen: Utenriks- og forsvarskomiteen Åsunn Lyngedal: Finanskomiteen

Cecilie og Martin klar for Stortinget!