Arbeid er det viktigste for Troms

Arbeiderpartiet går til valg på et taktskifte for å få flere ut i jobb. Troms blir viktig for at Norge skal lykkes. Trygghet for arbeid og trygghet i arbeid er viktigst for oss fordi det er viktigst for Norge. Vi går derfor til valg på et taktskifte for å få flere i jobb og sørge for å skape flere arbeidsplasser. For Arbeiderpartiet er dette det aller viktigste. -Vi kan ikke fortsette som nå, for andelen av befolkningen vår som er i arbeid var i 2016 den laveste på over 20 år. Under Høyre/Frp-regjeringen har det blitt skapt færre jobber totalt, enn det ble skapt årlig under Stoltenberg II, sier Jonas Gahr Støre. -For Arbeiderpartiet blir utviklingen av havets ressurser en av de store oppgavene fremover, og Troms kommer til å lede an. Jeg har nylig besøkt Nergårds anlegg i Gryllefjord og kunnskapsmiljøene i Tromsø har jeg besøkt mange ganger. Vi ser fremtidsrettede jobber begge steder. • Det som er viktig fremover nå er å få folk ut i jobb og å skape nye jobber. Statsminister Erna Solberg tar altfor lett på denne utfordringen. Denne regjeringen har dessverre ikke klart å skape nok jobber. Arbeiderpartiet står klart til å overta styringa av Norge, da skal vi skape nye, faste og trygge arbeidsplasser. Mange av dem vil komme som et resultat av vår satsing på havet sier stortingskandidat Cecilie Myrseth fra Troms.

Cecile Myrseth og Jonas Gahr Støre