Arbeiderpartiet krever at regjeringen trekker kvotemeldingen

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth mener det er uforsvarlig å ferdigbehandle kvotemeldingen uten å ta inn over seg den alvorlige kritikken som kom fra Riksrevisjonen i dag. 

- Nå må vi rykke tilbake til start. Rapporten fra Riksrevisjonen målbærer den samme bekymringen som Arbeiderpartiet har vært opptatt av i arbeidet med kvotemeldingen. Vi har sett små kystsamfunn bli svekket, ressursene havner på færre hender og det blir stadig større båter. Mens lønnsomheten i flåten har styrket seg, har aktiviteten på land blitt mindre. For Arbeiderpartiet er det grunnleggende at fiskeripolitikken skal sørge for lys i husan og arbeidsplasser og aktivitet langs hele kysten, sier Myrseth.

Næringskomiteen på Stortinget skulle etter planen avgi sin innstilling til kvotemeldingen på torsdag denne uken. Arbeiderpartiet har hele veien tatt til orde for å ta hensyn til  Riksrevisjonens rapport  i arbeidet og har ønsket seg bedre tid.

- Riksrevisjonen har gjort et godt og grundig arbeid. Når de nå påpeker at det er et sterkt behov for å konsekvensutrede endringer i kvotesystemet, må vi lytte. Det vil være uforsvarlig å behandle meldingen når vi ser at også Riksrevisjonen påpeker at endringer i kvotesystemet må konsekvensutredes grundig. Dette har ikke regjeringen gjort.

- Det som blir viktig nå, er å sørge for å få gjennomført de utredningene som Riksrevisjonen etterlyser. Det skylder vi en av landets viktigste næringer. Vi trenger en politikk som bidrar til en variert flåte, aktivitet hele året og arbeidsplasser langs hele kysten, sier Cecilie Myrseth.

Cecilie Myrseth kan kontaktes på telefon 901 50 271.

Portrett av Cecilie Myrseth i Storgata i Tromsø i juni. Tatt av Thomas Birkeland