Arbeiderpartiet og jernbane

Skal jobbe hardt for jernbane til Troms.

vdxa

I Nordlys utfordrer styremedlem Hilde Sagland i Tromskomiteen for Jernbane førstekandidat Cecilie Myrseth om jernbane.

La oss som er stortingskandidater være tydelige her: Vi vil jobbe for mer jernbane i nord. Det var på høy tid at Nasjonal Transportplan (NTP) varslet en utredning om det. Vi trenger skikkelige tall for potensialet, kostnader og hvilke strekninger som kan være mest aktuelle for å få debatten videre, og overbevise skeptikere i alle landsdeler.

Nord-Norge er store avstander. Her er det værhardt og behov for å transportere store mengder gods og sjømat. Jernbane kan være en miljøvennlig løsning når både norsk økonomi og mulighetene flytter nordover. All ære til KrF og Venstre som fikk presset Høyre og FrP til å bli med på en konsekvensutredning, etter at de sistnevnte partiene nærmest har latterliggjort hele ideen om jernbane i nord i årevis. La det derfor ikke være i tvil: Arbeiderpartiet står også bak utredningen.

Troms Arbeiderparti har hele tiden vært tilhengere av jernbane og har programfestet at vi skal jobbe for en jernbaneløsning til Troms. Som stortingskandidater vil vi jobbe for at den varsla utredningen om jernbane blir god, grundig og ikke legges i en skuff i departementet.

Cecilie Myrseth, 1. kandidat Troms Ap

Martin Henriksen, 2. kandidat Troms Ap

Kari-Anne Opsal, 3. kandidat Troms Ap