Brede kraftledninger strekker seg opp en fjellskrent. Foto: Øivind Haug

Arbeiderpartiet stanset NorthConnect

Arbeiderpartiet valgte i 2018 å gå i forhandlinger med det borgerlige Stortingsflertallet om energipolitikken og resultatet er nå klart. Det ble fullt gjennomslag for interessene til norsk næringsliv, arbeidsfolk og industriavhengige lokalsamfunn. Arbeiderpartiet sikrer nå flertall for å reversere energiloven, slik at Statnett igjen får monopol på bygging og drift av kraftkabler til utlandet, og NorthConnect er stanset.

Arbeiderpartiet har alltid ment at energipolitikken må legge til grunn at vann- og vindkraft, olje og gass skal være felleskapets ressurser, som skal komme vanlige folk til gode. Da Arbeiderpartiet gikk i forhandlinger med regjeringspartiene og MDG, manglet det hverken på kritikk eller advarsler fra de som satte seg på tribunen. Nå er resultatet klart, og det ble full seier til industriarbeiderne. Jeg lever godt med noen høylytte tilrop fra tribunen, for det er resultatene som teller. Realiteten er at det nå er tre viktige resultater som følge av Arbeiderpartiets politikk:

NorthConnect stoppes.

Det blir ingen ny kabel. NorthConnect får ikke konsesjon. Det er riktig og viktig. Arbeiderpartiet er opptatt av gode vilkår for industrien og lave strømpriser for folk. Begge deler er gode argumenter for å si nei til NorthConnect eller andre utenlandsforbindelser, før vi om noen år har høstet faktiske erfaringer av hva effekten blir av de to nye kablene til Tyskland og Storbritannia.

Staten skal eie utenlandskablene. Arbeiderpartiet har fått flertall for at Energiloven vil bli endret og Statnett vil igjen få monopol på kraftkabler til utlandet. Vi vet fra før at Statnett ikke har vist noen interesse for dette prosjektet – de har faktisk hatt samme tilnærming til saken som Arbeiderpartiet, og mener at «Borten Moe-kablene» til Storbritannia og Tyskland, og som Statnett bygger, vil holde i lang tid.

Det er skuffende at ikke Senterpartiet deler Arbeiderpartiets engasjement for å sikre statlig, norsk eierskap til kabler, men vi fikser det likevel.

 Norsk energipolitikk avgjøres i Norge

Det manglet ikke på tilrop om at Norges tilslutning til Acer ville føre til både den ene og andre avgivelsen av suverenitet. Flere partier påsto til og med at nasjonen nærmest ville tvinges til å bygge utenlandskabler, og at råderetten over norsk kraftproduksjon var borte. Resultatet viser at dette er feil. Det er vedtak i Stortinget og i regjeringen som styrer norsk energipolitikk.

Bjørnar Skjæran, Nestleder i Arbeiderpartiet.