Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth vil sosial dumping i fiskerinæringa til livs

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth reagerer kraftig på avsløringene av den grove utnyttelsen av utenlandske arbeidere som har foregått på fiskebruk i Nordland.


- Slik skal vi ikke ha det i fiskerinæringa i Norge. Det er fullstendig uakseptabelt at arbeidsfolk behandles på denne måten. I tillegg til å ramme de ansatte i næringa i form av dårlige lønns- og arbeidsvilkår, blir hele omdømmet til fiskerinæringa satt i et dårlig lys. Jeg forventer at fiskeriministeren snarest tar grep for å rydde opp, sier Myrseth.


A-krimsenteret i Nordland har avdekket alvorlige brudd på lovverket, og Myrseth er sjokkert over funnene. - Menneskehandel og alvorlig arbeidskriminalitet innen fiskeindustrien er ikke forenlig med politiske målsettinger i fiskeripolitikken, mener Myrseth.


Hun tar derfor opp saken med fiskeriminister Harald Tom Nesvik i Stortingets spørretime og har sendt statsråden følgende spørsmål:


Media har denne uken skrevet om tilstander som vitner om grov utnyttelse av utenlandske arbeidere ved fiskebruk langs kysten. Det er A-krimsenteret i Nordland som ifølge Dagbladet har avdekket gjennomgående brudd på lovverket. Funnene, som omtales som menneskehandel og alvorlig arbeidskriminalitet innen fiskeindustrien er ikke forenlig med politiske målsettinger i fiskeripolitikken. Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i de uakseptable forholdene A-krim har avdekket?
Cecilie Myrseth treffes på telefon 901 50 271 for kommentarer