Årsmøte i Troms Arbeiderparti

Troms Arbeiderparti arrangerer årsmøte 2. og 3. april på Scandic Ishavshotell i Tromsø. 107 delegater fra hele Troms vil møtes for å behandle årsmøtesaker samt diskutere den politiske situasjonen nasjonalt og internasjonalt. Anniken Huitfeldt vil gjeste vårt møte.

original_1478641541_180286

Programmet for årsmøtet:

Lørdag 2. april

10.30 Registrering og kaffe

11.00 Sak 1. Åpning

- Velkommen til Tromsø ved ordføreren

- Kulturelt innslag

- Minnetale

- Leders åpningstale

11.45 Sak 2. Konstituering

12.15 Sak 3 Den politiske situasjonen v/Anniken Huitfeldt, Sentralstyret

13.00 Lunsj

14.00 Debatt om politisk situasjon

15.30 Oppsummering v/Anniken Huitfeldt

15.45 Pause

16.00 Innkomne forslag og debatt

18.00 Dagen avsluttes

19.30 Årsmøtemiddag

Søndag 3. april

09.30 Sak 4. Årsmeldinger

Sak 5. Regnskap 2014 og 2015

Sak 6. Budsjett 2016 - 2017

Sak 7. Organisasjonsarbeid

- Kompetanseplan 2016 og 2017

Sak 8. Nominasjonsprosess og valg av nominasjonskomite

11.00 Kaffe

11.15 Sak 9. Redaksjonskomiteens innstilling v/leder i redaksjonskomiteen

1245 Sak 10. Valg

13.15 Avslutning

13.30 Lunsj