Åsegarden som arena for alliert trening må opprettholdes

Uttalelse vedtatt på Harstad Arbeiderpartis årsmøte 2018

Stortinget har tidligere besluttet at Åsegarden skal nedlegges innen 2019. Den allierte aktiviteten skal flyttes til Indre Troms. Grunnlaget for beslutningen var preget av manglende utredninger av hvilke konsekvenser dette ville ha, både ut fra tilgjengelighet på skytefelt, og ikke minst tilgjengelig infrastruktur.

Fra media er Harstad Arbeiderparti kjent med at nødvendig tilrettelegging for alliert trening i Indre Troms, vil beløpe seg til langt over en milliard kroner. Vi ser også at det vil være krevende om det i det hele tatt lar seg realisere på kort sikt. Harstad Arbeiderparti er også bekymret for at allierte styrker, dersom de ikke tilbys fullgode alternativer, vil velge bort Nord-Norge som treningsarena.

Harstad Arbeiderparti er opptatt av at allierte styrker som skal trene i Nord-Norge, tilbys gode trenings- og øvingsmuligheter. I denne sammenheng må Åsegarden videreføres som treningsarena for allierte styrker.

Forslaget sendes til

Stortingsgruppe og Regjering Troms AP