Bedre beredskap, takk

av stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol og Martin Henriksen.

De som har sett serien 113 på NRK vet at sekundene og minuttene er avgjørende når situasjonen er akutt. Derfor er det alvorlig at regjeringen ikke kan fortelle om de nye redningshelikoptrene faktisk kan lande ved de fleste av sykehusene våre. Høyre gikk til valg på «gjennomføringskraft» i 2013. Nå, etter flere år med advarsler, har ikke regjeringen klart for seg hvilke sykehus i Norge som kan ta imot de nye SAR Queen redningshelikoptrene. 

I 2011 var det bred enighet om anskaffelse av nye redningshelikoptre til Norge. Til en pris på 14 milliarder kjøpte vi i 2013 inn AW101 SAR Queen, et helikopter som kan gå lenger ut til havs og som flyr raskere enn dagens SEA King helikopter. Så langt, så godt.

Men tidlig kom advarsler om at de nye helikoptrene ikke kunne lande på de akuttsykehusene som i dag tar imot SEA King. På grunn av tyngde og kraftig rotorvind måtte det betydelige utbedringer til. Imidlertid hadde jo «gjennomføringsregjeringen» 7 år på seg før disse helikoptrene skulle fases inn, så de fleste tenkte nok at dette løser seg.

7 år og 8 justisministere senere er veldig lite klart. Vi vet per i dag ikke om de vil kunne lande i blant annet Tromsø, Arendal, Harstad, Vesterålen, Mo i Rana, Sandnessjøen, Namsos, Levanger, Trondheim, Kristiansund, Stavanger, Drammen, Tønsberg, Oslo eller Lørenskog. I 2016 sa sykehusene at de må snarest få avklaring om hvilke endringer som var nødvendig for å kunne lande disse helikoptrene, slik at det tapes minst mulig tid. Nå skriver vi snart 2021 og på spørsmål fra Stortinget svarer de ansvarlige statsrådene litt ulike ting.

Statsminister Erna Solberg og Justisminister Monica Mæland sier at «det er helt klart at vi skal sørge for at de nye helikoptrene skal kunne lande ved de samme sykehusene hvor Sea King lander i dag, eventuelt andre steder i nærheten etter avtale med helseforetakene.» Helseminister Høie sier på sin side at «det er Oslo universitetssykehus HF som har regional og nasjonal akuttberedskap for Helse Sør-Øst. Helikopterlandingsplassene på disse to sykehusene vil bli oppgradert for å kunne ta imot SAR Queen. De nye redningshelikoptrene skal vanligvis ikke lande på regionens øvrige sykehus.» Hvordan henger dette sammen?

Istedenfor å klage på at opposisjonen gjør jobben sin, bør regjeringen sørge for at vi få klare svar om hvilke sykehus som skal ta imot det nye redningshelikopteret. De ansvarlige statsråder må klargjøre behov og kostnader for hvordan de nye SAR Queen redningshelikoptrene kan lande ved de sykehusene Sea King i dag lander, og at en plan for utbedring er klar så fort som mulig, og i god tid før innfasing av helikoptrene i de ulike regionene.

Saken betyr mye for folk rundt i distriktene i Norge. De fortjener svar. Det handler om trygghet for et tilbud nært folk.