Beredskap for luftambulansetjenesten i nord

Over jul er det usikkert om forsvaret fortsatt vil bistå luftambulansetjenesten i Nord-Norge. Denne usikkerheten mener Ap at helseministeren må oppklare nå.

Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, har derfor stilt spørsmål til helseminister, Bent Høie, om sikkerheten med bistand fra forsvaret vil bli opprettholdt etter jul.

Spørsmål til Statsråden: 

Vil statsråden be om å videreføre bistand fra forsvaret etter jul, slik at luftambulansetjenesten kan opprettholde en beredskap som folk i Nord-Norge kan føle seg trygg med?

Til Dagsrevyen NRK 26/11 -19 uttaler helseminister Bent Høie at beredskapen i ambulanseflytjenesten er i klar bedring. Selv om statsråden sier det er vanlig med innkjøringsutfordringer i nye kontrakter har det nok aldri tidligere vært tilsvarende langvarig beredskapssvikt i ambulanseflytjenesten enn det Finnmark og Nord-Norge opplever nå.

For Arbeiderpartiet er sikkerheten til folk i nord viktig. Folk må få klarhet i om beredskapen skal opprettholdes gjennom hele vinteren, sier Ingvild Kjerkol. 

For november var Kirkenes utmeldt 92 timer, Alta 1 78 timer utmeldt og Alta 2 61 timer utmeldt. Hvis ikke ekstratiltak hadde vært innsatt ville beredskapssvikten vært enda større. Forsvarets helikopter avlaster for et stort antall akutte oppdrag fra Øst-Finnmark og redder situasjonen for de dårligste pasientene.

Om det skulle være noe usikkerhet rundt sikkerheten for folk i nord må tiltaket med bistand fra forsvaret også videreføres etter jul, sier Kjerkol.