BEST FOR BARNA

Foreldre skal være sikre på at pengene de betaler går til å gjøre dagen best mulig for barna i barnehagen, ikke til store overskudd for kommersielle selskaper.

Portrett av Martin Henriksen foran grønne trær. Tatt av Marta Hofsøy.

Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

”Vi elsker den barnehagen” utbrøt en bekjent da jeg spurte hva han mente om kvaliteten på barnehagen toåringen går i. Det var egentlig ikke svar spørsmålet, men jeg tror mange foreldre kan kjenne seg igjen. Vi blir raskt glad i barnehagen. Vi blir glad i de ansatte som møter poden med et smil hver morgen – når vi selv er sure og stressa. Vi gleder oss over at barna trives og er takknemlige for at de har spennende og lærerike dager mens vi er på jobb.

Alle foreldre ønsker seg et best mulig barnehagetilbud for barna sine. For Arbeiderpartiet er god kvalitet i barnehagen det suverent viktigste i barnehagepolitikken, uavhengig om barnehagen er eid av kommunen eller andre.

Mange foreldre har ikke noe sterkt forhold til om barnehagen er privat eller offentlig, så lenge den er god. Undersøkelser viser at foreldre med barn i private barnehager er fornøyde med tilbudet. Det er jeg glad for, og det er først og fremst en anerkjennelse av de mange engasjerte ansatte. Men på spørsmålet om de vil at pengene de selv og fellesskapet bruker på barnehager skal gå til et best mulig tilbud for barna, tror jeg de fleste vil svare et rungende ja! Det gjør nok det store flertallet av barnehageeierne også.

Arbeiderpartiet vil at foreldre skal være trygge på at de rundt 24 milliardene private barnehager mottar, i foreldrebetaling og av fellesskapets midler, kommer barna til gode. Og vi vil satse sterkere på enda bedre kvalitet. Vi vil at minst halvparten av de ansatte i alle barnehager skal være barnehagelærere. Ap vil også gi barn rett til å tilhøre en fast barnegruppe. Forskerne forteller oss at dette er noe av det viktigste for kvaliteten.

Som foreldre ser man sin barnehage. Få har nok oversikten over de store endringene som akkurat nå preger barnehagesektoren. Ved inngangen til 2000-tallet bestod de private barnehagene hovedsakelig av familiebarnehager og ideelle. I dag har store kommersielle barnehageselskaper en stadig større andel av sektoren, de små og ideelle blir færre, og barnehagesektoren er på vei til å bli et spekulasjonsobjekt for norske og internasjonale investeringsfond. Det burde ringe noen alarmbjeller når «barnehagemeglere» tilbyr store investorer fra ut- og innland prospekter som forteller at norske barnehager kan gi god gevinst på investert kapital. For Ap er det også krevende å se på at private eiere kan tjene hundrevis av millioner på å selge barnehager bygget opp med svært billige tomter og gunstige lån fra kommunene.

Arbeiderpartiet vil hindre at vår felles velferd skal bli et marked for størst mulig gevinst. Barnehagen er til for barna. De mange seriøse barnehageeierne og ansatte som går på jobb hver dag skal slippe å føle seg mistenkt for å være opptatt av å drive butikk. Derfor trenger vi klare, tydelige regler som hindrer store utbytter og profitt. Det må skje gjennom bedre tilsyn, et tydeligere lovverk og en mulighet til å prioritere de ideelle barnehagene.

Vi som heier på barnehagene våre må også se kritisk på hva som kan bli bedre. Å jobbe mot at barnehagepenger går til stor profitt er like lite et angrep på private barnehager som arbeid mot unødvendig byråkrati er et angrep på det offentlige. Vi må jobbe målrettet med kvalitet alle steder.

Martin Henriksen, utdanningspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet