Bjørnar Skjærans innlegg på Jubelsamlinga

Innledning

Takk for invitasjonen! Det er alltid godt å være i lag med dere. Og takk for støtten før og i landsmøtet! Jeg er allerede i gang, og mine første besøk er til Hammerfest og Tromsø. Til Finnmark og Troms. Nord-Norge er nå tilbake i partiledelsen, og jeg synes det er ei enorm tillitserklæring at dere pekte på meg. Men dette er på en måte å gå tilbake til det som er normaltilstanden i Arbeiderpartiet. Hill Marta og Helga var nestledere til sammen i 22 år sammenhengende fram til 2015. Det hadde aldri blitt slik uten et samlet Nord-Norge. Initiativet kom fra Finnmark, og lederskapet ble tatt av Cecilie og Ida. Samarbeidet i nord er avgjørende for landsdelen, og må bygges videre. Det er Arbeiderpartiet som må lede dette arbeidet!

Valget i høst.

Hvorfor er kommune- og fylkestingsvalget så viktig? Betyr det noe? Selvsagt gjør det det, og jeg skal dele mine tanker om dette med dere. Vi har tapt to stortingsvalg på rad. Det er alvorlig for oss, men vi kommer tilbake! 2018 var et krevende år for Arbeiderpartiet, men vi har gått videre. Og vi har løftet oss før! For vi er ordførerpartiet. Vi skal ut og forsvare tittelen i mange kommuner. Vi skal vise fram vår politikk, og samtidig utfordre regjeringen! De har ei kraftfull motstanderfortelling. Etter 5-6 år snakker de fremdeles mest om hva AP ikke får/fikk til! Og vi skal drive lokal valgkamp. Men den påvirkes alltid av nasjonal politikk.

Uansett hvor mye de fyller på – det er ei mørkeblå regjering. Nå slipper de å forhandle i stortinget. Erna Solberg høres nesten ut som en sosialdemokrat – et bevisst valg. Hun har noen få overordnede prioriteringer: Skattekutt, privatisering, sentralisering. Økte forskjeller. Mellom grupper. Mellom by og land. Mellom landsdeler. De påstår det skaper flere arbeidsplasser. Virkeligheten er en helt annen. Mens det er skapt 32.000 nye arbeidsplasser under Arbeiderpartiregjeringer de siste 30 år, er fasit på høyre-dominerte regjeringer bare 13.000 pr. år. Verdien av summen av vårt arbeid er den største formuen! Skattekuttene skaper ingen ting. De skaper kun skattekutt.

Foran valget for fire år siden så vi at vi måtte være ei motvekt. Ei motmakt!

Vi mobiliserte! Resultatet kjenner vi: Landet: 205 ordførere. Nord-Norge: Valgseier. Ordførerpartiet. Nesten alle byene. 80% av folket. Det er dette vi skal gjenskape! Kommune- og fylkestingsvalget er helt avgjørende!

Tre stikkord:

Fellesskap. Sterkere fellesskapMotmakt. Mot ei regjering som privatiserer, sentraliserer og anerkjenner det uorganiserte arbeidslivetUtvikling. En aktiv næringspolitikk som viderefører en sterk sosialdemokratisk tradisjon. At politikken betyr noe. At vi som samfunn velger hva vi vil satse på. Vi trenger gründere, og vi trenger et næringsliv som utvikler seg. Men vi kan ikke overlate til dem alene å definere hvilke næringer samfunnet vårt vil satse på.

Hva betyr sterkere fellesskap?

Landsmøtet vårt slo fast at Høyre tar feil. Tida for velferdsreformer er ikke over. Arbeiderpartiet har alltid arbeidet for å bygge ut velferdssamfunnet vårt. Slik ble vi verdens beste land både å leve i og drive næring i. Høyre har alltid vært mot å bygge ut velferdssamfunnet. De ser på arbeidsfolk som en utgiftspost. Deres reformer handler om noe annet. De handler om å redusere offentlig sektor. Å redusere folks påvirkning på hvordan samfunnet utvikler seg. Om sentralisering og privatisering. Om å la deres rike onkler få større grep om samfunnsutviklingen, og mindre ansvar for å bidra til fellesskapet. Siv Jensen sa det tydeligst, foran valget i 2013: Den norske modellen står i veien for det norske folk. Det er – for å si det forsiktig – ikke det klokeste jeg har hørt. Men det var avklarende.

Arbeiderpartiet er ikke ferdige med byggverket, vi skal videre! Landsmøtet pekte ut tre viktige satsinger:

Gratis skolematGratis SFO/AKSTennene skal bli en del av kroppen. Eller sagt på en annen måte: Det skal ikke synes på smilet ditt om du var født med ei sølvskje i munnen eller ikke.

Og vi skal selvsagt fase dem inn gradvis! Arbeiderpartiet er et ansvarlig parti, og vi holder det vi lover. Vi er i gang med skolemat i mange kommuner. Når vi kommer i regjering, skal det følge penger med. Vi er i gang med SFO og AKS i mange kommuner. Med Arbeiderpartiet i regjering vil vi sette mer fart. Og vi viste i statsbudsjettet for 2019 hvordan vi vil bygge ut gratis tannhelse til nye grupper. Løfte frigrensen fra 19 til 21 år. Og gi gratis tannbehandling til kreftpasienter. Vi slo også fast på landsmøtet at tida er moden for det neste store løftet for yrkesfagene. I dag er situasjonen den at en fjerdedel av elevene på yrkesfag står uten læreplass. De får tilbud om ei halv utdanning. Og statistikken er grufull. Hvis foreldrene dine har høyere utdannelse, er sjansen for at du fullfører over 90%. Har de bare grunnskole, og du er gutt og bor i Nord-Norge, er sjansen for at du ikke fullfører nesten 50%. Dette er våre ungdommer, barn av vanlige arbeidsfolk. De som skal bygge landet vårt videre. Derfor sier Arbeiderpartiet at neste steg i vår hundreårige kamp for lik rett til utdanning vil være en læreplassgaranti!

Jeg startet med å si at kommune- og fylkestingsvalget er helt avgjørende!

Perioden som snart er omme har vist det.

Motmakt

Vi har i 4 år vært ei motmakt i kommunestyrer og fylkesting mot ei regjering som angriper den norske modellen. Med kutt i offentlig sektor. Med kutt i skattene til de som har mest. Med sentralisering og privatisering. Og med svekkelse av arbeidsmiljøloven. Ryggraden i det sosialdemokratiske samfunnet vi har bygd opp gjennom 70 år. Det skal vi være framover også, og det er det valget i høst handler om.

Våre ordførere skal være gode arbeidsgivere.

Vi må i kommunestyrene tilpasse utgiftene til inntektene. Det er krevende med den blåeste regjeringen i moderne tid. For Arbeiderpartiet er uansvarlig styring aldri aktuelt. Men vi gjennomfører omstillinger i lag med de tillitsvalgte. Har skikkelige prosesser. Og vi sier nei til privatisering som løsning på sulteforingen. Tromsø og renholderne var startskuddet etter valget 2015. Høyre ville sende dem ut i usikkerhet, og ta fra dem den pensjonen de hadde jobbet for. Tenk på hva det betydde for de som står på hver eneste dag for at vi skal ha det reint og ordentlig rundt oss, da vi med Kristin i front stoppet privatiseringen! Vi lager også lokale samarbeidsavtaler, slik at Fagforbundet har en arena der de kan møte vår lokale partiledelse.

Vi sier Nei til midlertidighet

Da regjeringen endret arbeidsmiljøloven og åpnet for mer midlertidige ansettelser, var vårt svar enkelt: NEI! I AP-kommunene fattet vi vedtak i kommunestyrene om at denne muligheten ville ikke våre kommuner benytte seg av. Det hendte vi ble nedstemt av høyresiden. Og i noen tilfeller bidro dessverre også SP til det.

Vi sier Ja til heltid

I mange av våre kommuner kjører vi svære heltidsprosjekter. Dette er ei stor likestillingssak. Jeg har jobbet på mange arbeidsplasser, der det var skiftgang og drift 24/7. Felles for dem var dette, samt at nesten alle som jobbet der var menn. Alle hadde full stilling, i motsetning til situasjonen på de fleste omsorgssentrene landet rundt. Dette er et dekkende bilde. Kampen for heltidskultur er vår tids viktigste likestillingskamp.

Vi bruker innkjøpsmakta

Vi har også rullet ut et program for samfunnsansvar ved innkjøp. Kommuner og fylkeskommuner gjør innkjøp for mer enn 500 mrd pr år. Denne innkjøpsmakta bruker vi til å bekjempe sosial dumping. Til å fremme det seriøse arbeidslivet. Til å stille miljøkrav. Og til å presse fram flere lærlingeplasser. Slike program er rullet ut i mer enn 150 kommuner. Vi stiller krav i forbindelse med byggeprosjekter, og de som vil kjøre ferger og hurtigbåter for oss, må gjennom samme opplegg. SV har støttet oss, og Rødt det samme i de få kommunene de er representert. Det samme har SP. Men nesten alle kommunene som har gjort jobben har en ting til felles, de har AP-ordfører. Hvis noen kan fortelle meg om en håndfull SP-ordførere som har fått dette på plass, tar jeg av meg hatten!

Nordland har nettopp tatt et steg videre.

Kravet om 7% lærlingearbeid økes til 10. Seriøsitetskravene og miljøkravene er forsterket. Og som første fylke i verden har Nordland innført en fullskala læreplassgaranti. Det samme som landsmøtet nå vil gjøre til nasjonal politikk. Det er vår neste satsing for lik rett til utdanning. Akkurat det er det viktigste Arbeiderpartiet har drevet med i hele vår historie. Sikre alle like muligheter. At alle ungdommer gis mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer, og ta ut sitt potensiale. Høyresida har som vanlig bremsen på for gode reformer for arbeidsfolk.

Valget i høst vil handle om mer av det samme. Hvordan vi kan sikre en lokal og regional politikk som er ei motmakt til Erna Solbergs upopulære regjering.

Fagbevegelsen

Uansett hvor mye regjeringen fyller på med Venstre- og KrF-statsråder, er det ei mørkeblå regjering vi har, og de overordnede prioriteringene er de samme som de har vært siden 2013. Vi trenger ei motmakt i kommunene og fylkene. Og vi må vise fram at denne jobben gjør vi i lag med fagbevegelsen. Fagbevegelsen er representert i alle våre organer. I styrer, i valgkomiteer, i nominasjonskomiteer og i programkomiteer. Da Arbeiderpartiet var samlet til landsmøte, var det LO-lederen som ledet valgkomiteen. På denne måten er Arbeiderpartiet ikke bare fagbevegelsens parti, vi lar fagbevegelsens tillitsvalgte ha avgjørende innflytelse på våre beslutninger. Rett og slett fordi de blir bedre av det. Vi skal drive valgkamp i lag med fagbevegelsen, på fagbevegelsens premisser. Det betyr at vi har felles utspill når fagbevegelsen ønsker det. Det betyr at vi drar på bedriftsbesøk i lag når fagbevegelsen ønsker det. Og vi gleder oss til å få svare ut de spørsmål fagbevegelsen har tradisjon for å utfordre de politiske partiene på når vi nærmer oss et nytt valg.

Det faglig-politiske samarbeidet

Det faglig-politiske samarbeidet er noe jeg er stolt av! Jeg vil si det slik: Da Arbeiderpartiet ble valgvinner i 2015, med mer enn 50 ordførere i Nord-Norge, og 205 i hele landet, var det fordi vi drev valgkamp for fagbevegelsen og i lag med fagbevegelsen. Slik var det over hele landet, og vi kan bli bedre! Det skal synes at fagbevegelsen og Arbeiderpartiet har nære bånd! Høyresiden angriper i hver eneste valgkamp vårt nære forhold til fagbevegelsen. Det plager meg ikke. Tvert imot! Det gjør meg stolt, og forteller meg at vi gjør noe riktig. Høyre er et interesseparti for de bedrestilte i samfunnet, mens Arbeiderpartiet er et bredt folkeparti. Et interesseparti for vanlige arbeidsfolk. Og det er ingen grunn til å skjemmes av at partiet som ble skapt av arbeidsfolk har nære bånd til mora si. Mens høyrepartiene mottar rause gaver fra skatteflyktninger i Sveits og på Kypros. Vår tilbakebetaling skal alltid være en politikk fagbevegelsen kjenner seg igjen i. Som fagbevegelsen har vært med og utviklet.

AUF

AUF sitt mantra er at i valgkamp er det de som er først oppe og sist i seng. Det første skal jeg som gammel melkebonde og brøytesjåfør være frimodig nok til å åpne for diskusjon om, men en ting er det ingen tvil om: Vi har Verdens Beste Ungdomsorganisasjon. Dette er et stort fortrinn for Arbeiderpartiet, og jeg har ikke ord for hvor stolt jeg er over ungdommene våre! Helt fra min tid i AUF har vi hatt et ordtak om at AUF skal være partiets salt. Det gjelder selvsagt fortsatt, men AUF er så mye mer. Ungdommen er også vårt kompass, og vår kikkert inn i framtida. Og som Bjørn Inge sa det: turboen i maskinen når vi er i valgkamp.

Valgkampen

Jeg startet med å understreke at vi skal drive lokal valgkamp. Men selvsagt skal partiledelsen og våre stortingsrepresentanter bidra. For egen del skal jeg reise i hele landet, men Nord-Norge blir landsdelen jeg bruker mest tid og krefter i. I tillegg til å snakke om hvordan vi skal bygge sterkere fellesskap må vi snakke mer om den aktive næringspolitikken vår. Nord-Norge kan bidra mye mer til å finansiere velferdsstaten, men da må vi i mindre grad være råvareeksportør enn i dag.

Vi må videreutvikle industripolitikken vår, og fylle opp verktøykassen etter at dagens regjering ønsker å kvitte seg med verktøyene, og fører sin næringsnøytrale politikk. Næringslivet i nord må klatre høyere i verdikjedene, og vi må bidra med politiske virkemidler for at det skal være mulig. De fantastiske ressursene våre - fisk og sjømat, skog og land, mineraler, vannkraft, olje og gass – kan være grunnlag for større verdiskaping og flere arbeidsplasser om politikken er kraftfull nok.

Olje- og gassnæringen i nord er allerede svært viktig, selv med bare fire felt i drift. Eksportverdien fra nord er dobbelt så stor fra denne næringen alene som fra alle andre næringer til sammen. Disse inntektene trenger landet vårt. Og kompetansen fra olje- og gassnæringen vil være avgjørende for utviklingen av flere andre næringer. Derfor er jeg svært stolt av at et enstemmig landsmøte slo fast at petroleumsnæringen skal videreutvikles, også i nord. I stortingsvalgprogrammet slår vi fast at ringvirkningene skal økes betydelig i Nordland, Troms og Finnmark, og at Arbeiderpartiet vil stille krav om det.

Fiskeri- og sjømatnæringen vil være avgjørende for hele kysten i framtida. Arbeiderpartiet står fast på ambisjonen vi lanserte i regjering om at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Det er godt å vite at Cecilie er den som har hand om vårt arbeid når Eidesenutvalget skal behandles i stortinget.

Regionreformen

Troms og Finnmark har vært gjennom ei krevende tid i arbeidet med regionreformen, og den tvangssammenslåingen de borgerlige partiene har samlet seg om. Dere vet hvor Arbeiderpartiet står. Vi har stemt mot sammenslåingen tre ganger i stortinget. Tre ganger sa vi nei, og vår linje har vært frivillighet. I regionreformen som i kommunereformen.

Men vi er Arbeiderpartiet. Vi forholder oss til rammebetingelsene vi får fra regjeringen når vi lager budsjetter i kommunene. I landsmøte etter landsmøte har vi slått fast våre interne kjøreregler: Vi respekterer flertallsavgjørelser. Det betyr at dere i Troms og Finnmark har full støtte fra Arbeiderpartiet i at oppgaven framover er klar, og todelt: Bygge det nye fylket på best mulig måte, og sørg for at Arbeiderpartiet vinner valget i det nye fylket. Jeg er stolt over den jobben dere gjør, det har ikke vært enkelt.

Nå gleder jeg meg til ei lærerik og trivelig helg i lag med dere.

Takk for oppmerksomheten!

Bjørnar Skjæran holder tale på Jubelsamling i Tromsø