kh

Bruk pengene på asfalt, kjære minister!

Av: Fylkesråd for samferdsel, Kristina Hansen (AP) og Synnøve Søndergaard, nestleder LO Troms og Finnmark.

Fylkesveiene som nå dukker frem etterhvert som snøen forsvinner gir oss et stygt bilde på elendigheten på fylkesveiene i Troms og Finnmark fylkeskommune. Lista over klager på fylkeskommunens PC vokser dag for dag. Fra Gamvik i Finnmark, via Koppangen i Lyngen, Larseng i Tromsø til de beryktede Senja-veiene.

Det er høytid nå - for dårlige fylkesveier. Noe vi er fryktelig klar over, samtidig som våre ambisjoner er større enn våre rammer.  Etterslepet på vedlikeholdet av fylkesveinettet i Troms og Finnmark er nå på 12 milliarder kroner. Vi kan ikke gjøre annet enn å prøve å holde oss flytende gjennom våren.

Samtidig har Statens vegvesen fått 600 millioner «koronakroner» til ekstra vedlikeholdstiltak langs veiene i landet, og av dette skal rundt 130 millioner kroner brukes i Nord-Norge. Dette er en marginal forsterkning av eksisterende budsjetter, men litt er bedre enn ingenting. Hva dette betyr for Troms og Finnmark er på nåværende tidspunkt, er ikke helt enkelt å kommentere.

Midlene er vanskelig å identifisere på hvor de skal brukes. Kun følgende er identifiserbare i Troms og Finnmark.

Utskiftning av tunnelbelysning på Rv 94 og E69 i FinnmarkUtskiftning av telefarlige masser ved, E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden

Resten har en generell fordeling, og det er uklart hvor stor andel av kaka som blir brukt i den nordligste regionen. Men, disse pengene skal ikke brukes på fylkesveiene, samtidig som det er på fylkesveiene vi får de årlige «potetåkerbildene» presentert. Både fylket og LO forventer en ny tiltakspakke rettet mot forvitrete fylkesveier, slik at vi klarer å holde lokale entreprenører i arbeid og sørge for at de verdier vi skaper her kommer trygt frem til markedet. Det burde uten tvil komme ekstrabevilgninger til fylkesveiene også. Særlig i et litt lengre perspektiv så hadde det vært utrolig viktig samfunnsøkonomisk. Herunder så vil alltid manglende midler til fylkesveger forsterke standardforskjellene på vegnettet mellom riksveiene og fylkesveiene.

Troms og Finnmark fylkeskommune har flere gryteklare tiltak for flere hundre millioner kroner som kan settes i gang om det kommer tilleggsbevilgninger. Foreløpig ser det ut til at statens vegvesen og samferdselsministeren har glemt Troms og Finnmark, men vi søker en konstruktiv dialog om hvor ekstraordinære midler bør prioriteres. Inntil videre vil fylkesveiene få et og annet nødtiltak som skraping og grusing for å holde et minimum av framkommelighet. Dette er en varslet sikkerhetskatastrofe over snart ti år – nå har staten mulighet til å gjøre et ekstra løft i ei tid hvor samfunnet må gjenreises.