Cecilie Myrseth innstilt til sentralstyret

Valgkomiteen la i dag fram sin innstilling på nytt sentralstyre. Valgkomiteen har lyttet til innspill fra partiorganisasjonen og satt sammen et lag som speiler bredden i partiet. Et lag som sammen kan ta oss til valgseier til høsten. Vår egen Cecilie Myrseth er innstilt som medlem av sentralstyret. Nestleder I Troms Arbeiderparti Nils Foshaug er meget tilfreds. Cecilie vil være en kraftfull nordnorsk stemme inn i sentralstyret, og vil fronte det nordnorske perspektivet på en ypperlig måte. Sammen med innstillingen av nestleder Bjørnar Skjæran fra Nordland vil vi være godt ivaretatt inn i det sentrale Arbeiderpartiet. det er vi meget fornøyd med. 

Cecilie og Jonas