Cecilie og Jonas

Cecilie plukket ut til å sitte i Arbeiderpartiets programkomité for stortingsvalget i 2021.

Sentralstyret i Arbeiderpartiet har nå satt ned komiteen som skal utarbeide forslag til partiprogram for stortingsperioden 2021-2025. Jonas Gahr Støre skal lede komiteens arbeid, og den har sitt første møte den 14. november.

 

Målet med programarbeidet er klart. Vi skal utvikle politikk som kan gi oss et mer rettferdig samfunn, som gjør det mulig å leve gode liv i hele landet, som sørger for trygge og gode jobber, og som får opp tempoet på klimaomstillingen uten at folk hektes av. Det er en formidabel oppgave, men med denne gjengen har jeg tro på at vi klarer det, sier Jonas Gahr Støre.

Komiteen er satt sammen av folk med ulik bakgrunn, kompetanse, bosted og alder, deriblant Cecilie Myrseth fra Troms.

- Cecilie har et bredt kontaktnett i hele Nord-Norge og er en dyktig allround-politiker i tillegg til hennes spisskompetanse på fiskeri og havbruk. Hun har gjort en veldig god jobb som fylkesleder for Troms, og har vist i sin rolle som fiskeripolitisk talsperson at hun har visjoner for politikken vår og evne til gjøre visjonene om til praktisk politikk. Og så har hun et brennende engasjement for Nordområdene, det er egenskaper vi trenger i programkomiteen, og jeg er sikker på at Cecilie vil bidra med kloke tanker og konkrete forslag i dette arbeidet, sier partileder Jonas Gahr Støre.

Komiteen skal levere et helhetlig utkast til program på høring i organisasjonen innen 10. oktober 2020, og sitt endelige utkast til program til sentralstyret innen 10. januar 2021.

- Nå skal vi ut og lytte til folk i hele landet, samle innspill i partiorganisasjonen og fagbevegelsen og sammen finne gode svar på de utfordringene folk møter i hverdagen sin. Det gleder jeg meg til, og de to siste dagene jeg har vært i Agder i møter med skole, arbeidsplasser, lokale partilag og fagforeninger, har vært en god start, sier Støre.

Medlemmer i komiteen

Jonas Gahr Støre, leder                                    

Ina Rangønes Libak, AUF-leder

Cecilie Myrseth, Stortingsrepresentant

Are Tomasgard, LO

Bjørnar Skjæran, Nestleder                                                             

Ingvild Kjerkol, Stortingsrepresentant                                      

Mette Nord , Fagforbundet 

Fredric Holen Bjørdal, Stortingsrepresentant                                          

Tom Kalsås , Gruppeleder fylkesting                                                 

Mads Kleven, Fellesforbundet 

Gro Bråten, Gruppeleder Fylkesting

Anne Rygh Pedersen, Ordfører                                                        

Lozan Balisany, Sykepleierstudent

Tonje Brenna, Fylkesrådsleder 

Wasim Zahid, Lege og kommunestyremedlem

Masud Gharahkhani, Stortingsrepresentant                                      

 Rina Mariann Hansen, Byråd                                

Sigbjørn Johnsen, Tidligere statsråd