Dedikert helikopterstøtte til Bardufoss

Leserinnlegg av Espen Barth Eide, stortingskandidat Oslo Ap og tidligere forsvars- og utenriksminister og Cecilie Myrseth, stortingskandidat Troms Ap

d

En stemme på Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre som statsminister er en stemme til å beholde Bell-helikoptrene på Bardufoss. En stemme på partiene som vil ha Erna Solberg som statsminister er en stemme til å fjerne hærhelikoptrene fra Bardufoss.

For Arbeiderpartiet er det ingen grunn til å skulle flytte alle Bell 412-helikopetrene fra Bardufoss til Rygge. Politiet får nå omsider egne transporthelikoptre. Da vil ikke politiets beredskapstropp lenger ha behov for militære helikoptre – og det frigjøres nødvendig kapasitet på Rygge til spesialstyrkene. Vi ser derfor ingen grunn til å rokke ved Bardufoss sin rolle som Forsvarets hovedmiljø for helikoptre.

Det er avgjørende at man i Nord-Norge er i stand til å beskytte våre innbyggere og ivareta vår suverenitet. Det får vi ikke til uten et sterkt forsvar. Vi trenger et krafttak for hær og heimevern, samtidig som vi må investere i ubåter, overvåkningsfly og kampfly. Vi har forpliktet oss til NATOs toprosentmål. Vi registrerer at Arbeiderpartiet høster ros på lederplass fra Nye Troms for at vi er tydelige på at Bardufoss skal være Hærens primære helikoptermiljø. Folk i Midt-Troms bryr seg om Forsvaret, og Arbeiderpartiet lytter. Men hovedgrunnen er forsvarspolitisk: Hæren er og skal ha sitt tyngdepunkt i Nord-Norge, og da må helikoptrene være der Hæren er.

Vi er dypt uenige med Høyre/FrP, som mener det går helt fint å erstatte dagens Bell 412-helikoptre på Bardufoss ved å trekke på NH90-helikoptrene til Kystvakta ved behov. Det er Arbeiderpartiet som har kraftsamlet Hæren i Troms, og det er helt utenkelig at en hær ikke skal ha egne dedikerte helikoptre. Derfor er det helt uaktuelt å lene seg på kystvakt- og redningshelikoptre. For det første trenger Hæren sine helikoptre i daglig trening. Og i en nasjonal krise- og krigssituasjon vil jo både redningshelikoptre og kystvakthelikoptre ha andre, viktige oppgaver. Erna sier at det «ikke er snakk om at Bell-helikoptrene skal bli igjen i nord» - Jonas sier at de skal bli. Det er tydelig at det kun er én statsministerkandidat som har forstått alvoret av å sikre forsvaret i nord.

Så registrerer vi at det gjøres et poeng fra flere om at Ap var med på et forlik om Langtidsplanen for Forsvaret (LTP). Det er riktig. I LTP-forliket fikk vi økt forsvarsbudsjettet i 2017 med nærmere 300 millioner. Vi satt av penger til mer trening i Heimevernet og mer utstyr – og vi sørget for fortgang i anskaffelse av luftvern. Vi reddet også Kystjegerkommandoen i Harstad som Høyre/FrP ville legge ned. Vi fikk også stoppet flyttingen av Bell-helikoptrene inntil landmaktsutredningen var på plass. Og som Jonas har gjort helt tydelig etter Aps landsmøte og etter statusrapporten til landmaktsutredningen ble lagt fram: Får Arbeiderpartiet regjeringsmakt, skal det hærhelikoptrene forbli på Bardufoss. Ferdig snakka.

Forsvaret i nord er helt avhengig av tillit i befolkningen. Samtidig leser vi at folk nordpå er de med minst tillit til Forsvaret. Det må vi som politikere ta på alvor. Vi må ta diskusjonen om hvordan vi ønsker Forsvaret skal se ut i fremtiden, som f.eks. forsvarskommunene i Troms, regionsrådene og fylkesrådet i Troms har gjort i Tromsdokument 1 og 2. Dette er utrolig viktige innspill i den større forsvarsdebatten, og vi er helt avhengig av at flere deltar i den.

Vi registrerer også at flere forsøker å slå splid om hva Arbeiderpartiet vil med Bardufoss og med Forsvaret. Avisene overlesses av innlegg fra bl.a. Venstre, et parti som har garantert for støtte til både Erna Solberg og FrP. De trakk seg ut av forhandlingene om LTP og satte dermed seg selv på sidelinja i behandlingen av norsk forsvarspolitikk. Det virker svært lite troverdig at de skal få noe gjennomslag hos sine kamerater i Høyre og Frp til høsten. Nå står de to alene om å ville fjerne Bell 412 fra Bardufoss. Det er synd at ikke Venstre vil være med på laget som vil ha en statsminister som vil satse på Midt-Troms.

Folket i Midt-Troms er tydelige på hva de mener – det lytter vi til. Som oss har Senterpartiet vært aktive i forsvarssaken, og vi ser fram til å samarbeide med Sp også etter valget. Velgerne i Troms har et klart valg når de går til stemmeurnene 11. september:

En stemme på Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre som statsminister er en stemme til å beholde Bell 412-helikoptre. En stemme på partiene som har valgt seg Erna Solberg som statsministerkandidat er en stemme til å fjerne helikoptrene.