EN DISTRIKSPOLITIKK FOR FRAMTIDA

Av Jonas Gahr Støre, leder i Arbeiderpartiet og Stein-Erik Lauvås, kommunalpolitisk talsperson Arbeiderpartiet

For Arbeiderpartiet er det avgjørende at hele folket i hele landet kan leve gode, trygge liv. I over hundre år har vi ført en distriktspolitikk som hviler på det gode gamle slagordet: By og land – hand i hand.

Arbeiderpartiet lanserer nå den største fornyelsen av distriktspolitikken siden 1970-tallet. Etter sju år med en regjering som har prioritert privatisering, sentralisering og kutt i velferden til folk flest, er det på høy tid med en ny kurs.

Vi vil ha gode skoler og barnehager for barna våre med nok kompetente ansatte, både i Porsgrunn og Porsanger. Vi skal ha sykehus der legene gjør de viktigste prioriteringene, der det ikke dukker opp private helsetilbud som stjeler av fellesskapets ressurser, enten du bor i Evenes eller i Eigersund. Både i Ullensvang og i Ullensaker skal du være trygg på at de eldste i familien får hjelp og en verdig alderdom. Og det skal være gode og trygge arbeidsplasser i både privat og offentlig sektor, enten du bor i Lierne eller på Lillehammer. Det er Arbeiderpartiets mål i distriktspolitikken.

En Ap-ledet regjering vil umiddelbart starte arbeidet med å bygge en sterkere velferdsstat som stiller opp uavhengig av størrelsen på lommeboka og hvor du bor. Vi ser nå en utvikling der forskjellene mellom folk øker, også mellom ulike deler av landet. Denne utviklingen vil vi snu.

Vi vil endre kurs i distriktspolitikken. Vi må ta hele landet i bruk skal vi nå målet om å bli et grønnere og mer klimavennlig samfunn. Derfor vil vi sette i gang nye tiltak for å skape utvikling og framtidstro i hele landet. Vi vil forsterke innsatsen på områder som høyreregjeringen har forsømt. Skal folk bo og leve i distriktene, må infrastrukturen være god nok. Det må bygges bredbånd i hele landet, veinettet må rustes opp, og vi må gi mer penger til flom- og rassikring.

I en Ap-ledet regjering vil hver eneste statsråd få en marsjordre om at politikken skal gagne både by og land. Vi skal bytte ut distriktsministeren med distriktspolitikk!