En rundvask for renholderne våre

Av stortingsrepresentant Cecilie Myrseth, Ap

Aldri har de som gjør reint vært viktigere for samfunnet.

Da jeg var lita fikk jeg sitte på tralla mens ho (beste)mor vaska postkontoret på Tennevoll. Var det jul, var det ekstra fullt med pakker fra fjern og nær. Og bare meg, ho mor og lyden av den våte moppen mot gulvet.

Oldemor, bestemor og mamma – noen av de viktigste menneskene i mitt liv - har alle vaska gulv. Nabokona Mally også. Uten dem kunne ikke folk gå på jobb, ungene ikke slippe inn på skolen og eldre få ordentlig stell. Uten renhold stopper samfunnet opp.

Når verden denne uka markerte renholdernes dag, skjer det i ei tid da renhold aldri har vært viktigere. Covid-19 krever ikke bare håndvask, men også overflatevask. Renhold har blitt en enda mer kritisk samfunnsfunksjon i kampen mot viruset.

Så la det bli slutt på mer høyrepolitikk som privatiserer jobbene deres sånn at lønn, pensjons- og arbeidsvilkår presses. Ofte med en dårlig skjult mistro om at andre gjør jobben bedre. Da regjeringa privatiserte renholdet i Forsvaret, mistet de ansatte pensjonen de hadde tjent opp – enkelte så mye som 1,4 millioner kroner!

Altfor mange renholdere jobber deltid. Lønna er lav og arbeidet tungt. Etter å ha vasket bort helsa venter ofte et liv på minstepensjon. Og enda verre; kutt i dagpenger og redusert og forkortet AAP fra fire til tre år! Et samfunn kan være så rikt det vil, men det blir fattigslig uten renhold og skikkelige arbeidsvilkår for alle.

Nå er det renholdernes tur. Arbeiderpartiet vil sikre hele, faste stillinger og et anstendig og trygt arbeidsliv, gjennom å forsvare sykelønnsordningen og bekjempe sosial dumping, midlertidighet og ufrivillig deltid. Arbeidsmiljøloven skal styrkes og fagforeningsfradraget skal økes - fordi et organisert arbeidsliv er en forsikring for et best mulig arbeidsliv.

Et grep vi vil foreslå, er at det offentlige kan gå foran gjennom gode regler ved kjøp av renholdstjenester som sikrer at seriøse selskaper med faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger blir prioritert. Vi vil innføre «Norgesmodellen» så fort vi kommer i regjering. Men det beste er at renholderne kan få være direkte og fast ansatt der de utøver yrket sitt, slik vi foreslår for renhold i fengslene.

I dag finnes ikke oldemor og Mally mere, ho mor har blitt pensjonist og mamma ordfører i Lavangen. Andre har overtatt jobben med å vaske samfunnsgrunnmuren. Der det før mest var mopp, vann og såpe, er det i dag fagbrev, mer spesialkunnskap og mere spesialutstyr.

Tusen takk for jobben dere gjør, takk for at dere finnes. 

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant Troms