En tragedie for kysten

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth om statsbudsjettet:

- Høyreregjeringens statsbudsjett er dessverre direkte kystfiendtlig. Det kuttes stort i ordninger som skal bidra til vekst, utvikling og verdiskaping langs hele kysten og i distriktene, sier fiskeripolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth.

- Mange av oss har hatt tillit til at KrF i noen grad ville huske på distriktene, men KrF har akseptert smålige kutt til kyst og distrikt, som vil få negativ betydning. KrF har rett og slett solgt distriktspolitikken sin for å sitte i regjering med Frp, sier Myrseth.

Hun viser til at regjeringen kutter hele ordningen med føringstilskudd som skal sikre mottak av fisk langs kysten. Selv om fiskerihavner er avgjørende for å utvikle industri og kystsamfunn, kutter regjeringen stort også her, samtidig som havnene er i en sårbar situasjon nå som de skal overføres til de nye fylkeskommunene.

Myrseth påpeker at reiselivet også er i stor vekst, og næringen og Arbeiderpartiet har over tid etterlyst tiltak og en aktiv politikk for å utvikle næringen. Regjeringens svar er å kutte med over 50 mill i overføringen til Innovasjon Norge, penger som skal brukes til å markedsføre Norge som reiselivsnasjon.

- Å kutte i midlene til reiselivet forsterker bare regjeringens profil om å ha abdisert når det kommer til å utvikle reiselivet. Reiselivet skaper vekst og arbeidsplasser over hele landet, og det er spesielt viktig for å skape flere arbeidsplasser i distriktene. Dette er altfor passivt, sier Myrseth.

Kutt:

 Godsoverføring fra veg til sjø kuttes med 27 mill. kroner 

 Fiskerihavner kuttes med 8,7 mill Nyanlegg og større vedlikehold kuttes med 134.200 mill. kroner Innovasjon Norge, Reiselivsatsing , kuttes med 51,5 mill. kroner Næringstiltak på fisk  (bl a fjernes føringstilskuddet ) kuttes med 51,9 mill. kroner 

Cecilie Myrseth kan kontaktes på telefon 90150271 for kommentarer.

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant og leder av Troms Arbeiderparti