En varm og tilpassa eldreomsorg

Av Cecilie Myrseth, helsepolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet

Historiene fra eldreomsorgen den siste uka gjør sterkt inntrykk og det er for store forskjeller på tilbudene som gis. Eldre med store hjelpebehov skal i Norge være trygge på at vi er der når de trenger det.

NRK Brennpunkt viser rystende fortellinger fra eldreomsorgen vår. Tusen takk til eldre, pårørende og fagfolka i Brennpunkt som har vist mot gjennom å si ifra. Vi hører og ser dere, og tar dette på det aller største alvor! Vi som er på vakt nå, skal gjøre det vi kan for å løse utfordringene og spille på lag med kommunene så vi kan lære og bli bedre. Nå har vi har ingen tid å miste.

De aller fleste eldre klarer seg bra i høy alder, og de fleste kommuner gir et godt og trygt tilbud til eldre, men det betyr ikke at det ikke er sterke behov for å ta grep. Forskjellene i tilbudene er for store og vi blir stadig flere eldre som trenger mye hjelp og støtte, og hvor konsekvensene blir alvorlige hvis ting ikke går som de skal. Det er et offentlig ansvar å sikre.

Eldreomsorgen er prega av høyt sykefravær, høyt vikarbruk, høy turnover og varierende stillingsbrøker. Vi lever lengre, har mer sammensatte helseutfordringer og vi mangler alle typer helsepersonell. Jeg er redd vi heller ikke vil få veldig mange flere fremover uten at vi nå handler.

Utfordringene har grodd seg store over tid. De kom ikke først nå på Kjerkols vakt. Men uansett hva fortiden lærere oss, må vi fra regjering og Storting nå handle. Vår felles helsetjeneste skal sørge for at alle som trenger det, skal få hjelp og at fagfolka har tid og tillit til å utføre jobben!

Regjeringen er allerede i gang og får ekspertråd for hvordan vi kan få flere fagfolk som har tid med pasientene. Vi trenger å se på hvilke yrkesgrupper som må gjøre hvilke oppgaver, og øke deltidsstillingene der det er mulig og ønskelig for ansatte. De eldre skal få møte kjente og trygge fjes.

Vi må også tenke hvordan lokalsamfunn kan aktiveres med frivilligheten og nabolag som kan bidra.

Vi vil gi flere mulighet til å kunne bo trygt hjemme lengre, for dem som vil og kan – men samtidig sørge for at det er nok plasser for dem som trenger sykehjemsplass. Pårørende er en av våre viktigste ressurser sammen med fagfolkene våre. De skal ses og høres og deres erfaring og kontakt vil også gjøre tilbudet bedre.

I Norge skal alle få forsvarlig og god helsehjelp og pleie når du trenger det. Da må vi sikre kvalitet, kompetanse, god oppgavedeling, med innovasjon og teknologi. På lag med fagfolka!

Hold hodet kaldt og hjertet varmt, dialog og løsninger. Vi skal få dette til, ilag.

Hva er dine innspill?