En varslet krise som krever hastetiltak fra regjeringen

Av Arbeiderpartiets stortingsgruppe

Arbeiderpartiet avholdt tirsdag morgen et gruppemøte der gruppa vedtok følgende uttalelse om den kritiske situasjonen rundt de aktuelle sakene om beredskap og ambulansetjenesten:

En varslet krise som krever hastetiltak fra regjeringen 

Arbeiderpartiets stortingsgruppe er sterkt bekymret for at ambulansefly står på bakken og at situasjonen i store deler av Nord-Norge er ute av kontroll. Det er rapportert om flere kritiske hendelser hvor liv og helse har stått i fare. Det er regjeringens ansvar å unngå at liv går tapt. 

Arbeiderpartiet ser svært alvorlig på situasjonen i den nordlige landsdelen og mener den utgjør en nasjonal beredskapskrise som berører hele Norge. Luftambulansetjenesten er sentral for en likeverdig akuttmedisinsk helsetjeneste i hele landet. Den utgjør en avgjørende del av tryggheten i helsetjenesten fordi den sikrer akuttmedisinske tjenester på steder hvor det er lang avstand til nærmeste sykehus. 

Dette er en varslet krise. Den kunne, og burde, vært unngått. Det er ikke overraskende at det oppstår store problemer med å opprettholde driften ved operatørbytte når mange piloter stilles i en situasjon hvor de frykter for jobbene sine. 

Arbeiderpartiet mener Regjeringen umiddelbart må gjennomgå hele anbudet på nytt og iverksette hastetiltak som gjenreiser tryggheten i nord.