Et forsvar for velferd og fremtid

Det er landsstyremøte i Arbeiderpartiet, Oslo 5.-6. april 2016. Våre utsendinger Cecilie Myrseth og Willy Ørnebakk har holdt gode og viktige innlegg. Cecilie viet sine tre minutter til forsvarskampen vår. Du kan lese hovedlinjene i innlegget her.

original_1478641507_910558

Snart skal forsvarsministeren legge fram sine fremtidsplaner for Forsvaret.

Arbeideparties innspill er avgjørende for hvordan vårt forsvar tilslutt blir.

Det må være et forsvar for velferden og for fremtiden.

- Norges fremtidige velferd er avhengig av vekst i nord, det slår SpareBank1 Nord-Norge fast i konjunkturbarometeret.

- Det handler om ufattelige verdier av blant annet petroleum og sjømat.

- Norge må sikre suverenitet gjennom å ha tilstedeværelse i nord. Her e Forsvaret selve nøkkelen.

- Vi har ei fredelig grense til den store bjørnen i øst. Men grensa er der.

Det handler også om beredskap og om geopolitikk.

80 prosent av skipsfarten i Arktis går gjennom norske farvann.

I vår nabo Russland har vi en stormakt som åpenbart har ambisjoner.

Samtidig ser flere nasjoner nordover.

Det er ikke tilfeldig at land som Kina, Sør-Korea og Japan har stilt seg i kø foran Arktisk råd.

"Kineser kjøpe dela av Lyngen, samme fyr som ville kjøpe deler av Svalbard"

Kort sagt: Nordområdene er viktig for Norge, og viktig for verden!

Troverdighet i nordområdene, troverdighet i sikkerhets- og forsvarspolitikken

Derfor er vi i nord uenig i prioriteringene i forsvarssjefens fagmilitære råd.

Der ledelsen av Kystvakta flyttes fra Sortland til Bergen,

Andøya flystasjon nedlegges og kapasiteten til Orion-flyene vingeklippes.

Kystjeger-kommandoen skal nedlegges, Hæren skal fratas luftmobilitet,

viktige Bardufoss flystasjon nedbygges og forsvarsmusikken fjernes.

I tillegg legges det inn en omkamp om å flytte Generalinspektøren for Luftforsvaret til Bodø. Det e uakseptabelt.

Det var vårres folk som la ned et grundige arbeid med forrige langtidsmeldingen.

Vi tok mange tøffe kamper da.

Det gode arbeidet fra våre folk må legges til grunn i arbeidet med neste melding.

Sagt på en annen måte:

Når verden ser nordover, svarer forsvarssjefen med å kutte og flytte ledelse og ressurser mot sør. Det godtar vi ikke! Det kan heller ikke vår stortingsgruppe.

Vi trenger MER satsing på Forsvaret – ikke skattekutt og atter skattekutt.

Det handler om Norges posisjon i Nordområdene, Norges posisjon i Arktis.

Det handler om gjøre kloke vurderinger, for sikkerhet, beredskap og verdiskaping.

Nordområdene er vårt viktigste sikkerhetspolitiske område.

Da trenger VI et tydelig forsvar forankret i nord.