Få nordområdedebatten tilbake på sporet

La oss heller diskutere innholdet i regjeringens nordområdemelding enn å henge ut en dyktig reiselivsbedrift i Alta.

Av Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant Troms Ap  Regjeringens nordområdemelding var ikke noen «høydare» når det gjelder innhold. Knapt et eneste nytt forslag ble lagt fram.

Men når flere velger å kritisere fremleggelsen av meldinga fordi de la den til en reiselivsbedrift i Alta, med gjester foran bål og reinskinn, spores debatten av. Torgeir Knag Fylkesnes (SV) kaller pressekonferansen fra Trasti & Trine for «olufisering». Andre har reagert på at det samiske kom for sterkt frem.

Til det vil jeg si: Dette er også Nord-Norge! Nord er ikke bare by og akademia. Reiseliv, samisk kultur, snø, reinskinn og bål er nord, akkurat som moderne universiteter, havbruksbedrifter og seriemestere i fotball. Og kan det egentlig bli for mye bålkos?

At Høyre-regjeringa ikke forstår Nord-Norge, det er ikke noe nytt. Det er mer enn nok å kritisere regjeringen for. De kommer knapt kommer med et eneste nytt forslag i den 200 siders lange nordområdemelding. Meldingen er en god analyse, men den er totalt ribbet for nye ideer. 

Arbeiderpartiet mener det viktigste vi kan gjøre for å få stabilitet og samhandling i nord, er å sikre bosetting. Da trenger vi attraktive lokalsamfunn, sikre at vi skaper mer av våre felles ressurserog en stat som er tilstede framfor å trekke seg unna. Derfor vil vi innføre nærhetsprinsipper som skal sørge for mer kompetanselokalt framfor sentralisering, flere nærtjenestesentre, og ha en regel om distriktspolitisk konsekvensanalyse av alle reformer. Naturressursene må gi mer verdiskaping og flere jobber lokalt. For Norskehavet og Barentshavet vil vi ha en egen industriplan.

Nord-Norge trenger også flere bedrifter som Trasti & Trine; som er moderne, lønnsomme og tilbyr kvalitet basert på vår unike geografi og kultur. Og som kundene setter like høyt som de gjør om Alta-bedriften på reisenettstedet Tripadvisor. Der får den full score.

Nå må nordområdedebatten tilbake på sporet, peke på løsningene regjeringen mangler og hva vi kan gjøre for at enda flere vil bo og skape flere arbeidsplasser i nord!