Felles LO/Ap dag, onsdag 12 oktober – Harstad

Vi er sterkere sammen. Under denne fanen innledet nestleder Tor Arne Solbakken fra LO og leder for politisk avdeling i Arbeiderpartiet Amund Vik til debatt. Representantene samlet seg om fellessaker som trygghet i arbeidslivet, et godt utdanningssystem, helikoptrene som må bevares på Bardufoss og utvikling av infrastruktur. Dette og mere til var saker vi står sammen og løser best i fellesskap. I forhold til det fagligpolitiske arbeidet er det avgjørende at vi styrker samarbeidet sentralt og lokalt. Vi bør ha fokus på felles politikkutvikling. Det er en målsetting for oss at alle arbeiderpartistyrte kommuner skal ha etablert trepartssamarbeid i 2017. Antallet kommunepartier med et formalisert samarbeid/samarbeid/samarbeidsavtale med Fagforbundet skal økes.

original_1478641738_8615975