Fisken skal fortsatt tilhøre folket

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth:

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant og leder av Troms Arbeiderparti

- For Arbeiderpartiet er det et grunnleggende prinsipp at fisken tilhører folket. Vi kan på ingen måte akseptere at noen skal få eie kvoter til evig tid. Vi vil derfor forsikre oss om at  de planlagte forenklingene i kvotesystemet ikke rokker ved dette viktige prinsippet.

Det sier Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson Cecilie Myrseth etter at regjeringen fredag la fram stortingsmeldingen om nytt kvotesystem for fiskeriene.

- Det var viktig at regjeringen i dag endelig la fram en stortingsmelding om fiskeripolitikken, noe Arbeiderpartiet har etterlyst lenge. Denne vil legge rammene for en av Norges viktigste næringer i lang tid framover, sier Myrseth.

Hun understreker at Arbeiderpartiet er opptatt av forutsigbarhet og langsiktighet for fiskerinæringa.  - Vi vil hegne om samfunnskontrakten mellom hav og land for å sikre mer bearbeiding, økt industrivirksomhet og arbeidsplasser langs hele kysten.

Myrseth er glad for at regjeringen ikke skroter hele leveringspliktsystemet for torsketrålere i nord, slik de tidligere har prøvd seg på. Men hun er kritisk til at de svekker en allerede krevende og dårlig tilbudsplikt.

Arbeiderpartiet vil nå gå nøye gjennom det som er lagt fram og lytte til innspillene fra kysten og næringa i den videre behandlingen av saken.

- Vi vil være en konstruktiv part i det videre arbeidet med kvotemeldinga for å sikre ei framtidsretta og levedyktig fiskerinæring, sier Myrseth.

Cecilie Myrseth kan kontaktes på telefon 901 50 271 for ytterligere kommentarer