Fisken skal frem - Ap vil ta igjen etterslepet på kysten, mener regjeringen har sviktet

I dag (mandag 12.06) legger Ap fram sitt alternativ til nasjonal transportplan. Ap vil særlig gi kysten et løft, og få fortgang i utbedring av flere fiskerihavner i Troms.

Martin Henriksen i Tromsø vinterstid.

- Med Høyre og FrP ved roret har havnesatsinga har sakka akterut. Troms har noen av landets viktigste fiskerimiljøer, men for å ta ut potensialet må infrastrukturen være på plass, sier stortingsrepresentant Martin Henriksen fra Arbeiderpartiet.

- Jeg mener denne regjeringen har sviktet kysten, og de mangler flere millioner for å innfri målene fra forrige transportplan. Nå må vi få på plass viktige prosjekter raskere enn H/FrP legger opp til. Ap vil satse sterkere på havner og farledstiltak for å bygge opp under fiskeri og havbruk, skipsfart og maritim næring i nord, sier Henriksen.

 

Ap vil blant annet framskynde utbedringa av innseilinga til Senjahopen, og fiskerihavnene i Årviksand og Vannavalen. Det betyr at midlene settes av i første periode av NTP, ikke etter 2024, som regjeringa legger opp til. I tillegg vil partiet prioritere fiskerihavnene Brensholmen, Vengsøy, Tromvik, Skjervøy og Arnøyhavn, samt å utbedre farleden i Tjelsundet. Dette er alle prosjekter som lå inne i den rødgrønne regjeringas transportplan, men som har blitt utelatt i H/FrP-regjeringas plan. 

 

- Vi kan ikke har det slik at havnesatsinga taper kampen om oppmerksomhet mot veiprosjekter, selv om det også er viktig. Kystnæringene representerer noen av våre største muligheter for framtidig verdiskaping og nye lønnsomme arbeidsplasser. Derfor vil Arbeiderpartiet prioritere strategiske havner, ny teknologi og økt godsoverføring til sjø, sier Henriksen.

---------------

I sitt alternativ vil Arbeiderpartiet konkretisere og framskynde tiltak og prosjekter for 22,8 mrd kroner. Dette inkluderer kyst og nordområdene med 4,9 mrd, utbygging av nettilgang 6,0 mrd, klima, kollektiv og miljø 9,6 mrd, trygghet i hele landet 7,0 mrd og digitalisering og effektivisering1,0 mrd. Sammen med prosjektjusteringer utgjør dette totalt 51,3 mrd.

 

En forsiktig økning i rammen for planen på 7 milliarder er i hovedsak knyttet til at bredbånd blir en ny del av NTP.

 

Ap vil blant annet framskynde utbedringa av innseilinga til Senjahopen, og fiskerihavnene i Årviksand og Vannavalen. Det betyr at midlene settes av i første periode av NTP, ikke etter 2024, som regjeringa legger opp til. Partiet ønsker også å ta inn flere prosjekter som H/FrP-regjeringa har utelatt, og som var med i den rødgrønne regjeringas NTP. Dette gjelder fiskerihavnene Brensholmen, Vengsøy, Tromvik, Skjervøy og Arnøyhavn. I tillegg vil Ap prioritere å utbedre farleden i Tjelsundet, et prosjekt til 160 mill kroner. Dette er alle prosjekter som lå inne i den rødgrønne regjeringas transportplan, men som har blitt nedprioritert i H/FrP-regjeringas plan.