Fiskeri-og havbrukspolitisk plattform

Representantskapet i Troms Arbeiderparti vedtok 27. november 2016 Fiskeripolitisk plattform. I vedlegget finner du den i sin helhet.

img_0902