Forsvarsuttalelse fra representantskapet 27. november

Uttalelse fra Troms Arbeiderparti om Langtidsplan for Forsvaret (LTP)

Uttalelse fra Troms Arbeiderparti om Langtidsplan for Forsvaret (LTP)Arbeiderpartiet har gjennom sitt bidrag til forlik om langtidsplan for Forsvaret greid å dreie den i bedre retning for Troms og Nord Norge som helhet, enn det regjeringen ville. Vi er imidlertid ikke fornøyd før landmakt og helikopter er ivaretatt på et forsvarlig nivå, og vil jobbe videre for Forsvaret i Troms. Les mer under.
15317938_10154140552696769_3951029234758889038_n[1]