Gamle skoleløfter uten prislapp fra Høyre

Arbeiderpartiet om Høyres valgkamputspill

Aps utdanningspolitiske talsperson Martin Henriksen mener Høyre resirkulerer gamle løfter i sitt valgkamputspill om skole, som ble lansert onsdag 7.august 2019.

Elevene trenger ikke flere resirkulerte Høyre-løfter, men nok lærere i klasserommet. Det er også utrolig at Høyre kan legge fram en slik sak uten å ha kontroll på hvor mye det koster. Dette er gamle løfter de har kommet med før, så de burde hatt god tid til å regne på det, sier Henriksen.

Henriksen reagerer særlig på at Høyre ikke tar tak i den økende andelen ukvalifiserte lærere som underviser i norske klasserom. Andelen ukvalifiserte er det høyeste på over 15 år, med en økning på nesten 50 pst. siden Fremskrittspartiet og Høyre overtok i 2013.

 Et tips til Høyre er å starte med det viktigste, nemlig å sikre alle elever kvalifiserte lærere. Andelen ukvalifiserte i skolen er det høyeste på over 15 år, og Høyre har ikke løst den alvorlige lærermangelen. Elevene trenger ikke flere resirkulerte Høyre-løfter, men nok lærere i klasserommet, sier Henriksen. 

Som eksempel på et gammel løfte som ikke er innfridd trekker Henriksen fram at Høyre allerede i 2013 vedtok målet om at 90% av elevene skulle fullføre videregående opplæring.

Erna Solberg innrømmer ovenfor NTB at Høyre ikke har en beregning på de totale kostnadene. Henriksen reagerer på at Høyre verken har kontroll på kostnadene eller vil gi friske penger til kommunene og fylkene, som har ansvaret for tiltakene.

 Dette er en kommune- og fylkesvalgkamp. I motsetning til Arbeiderpartiet, vil ikke Høyre gi mer penger til kommuner og fylker som faktisk skal gjøre jobben. Slike gamle løfter blir fort skrivebordspolitikk dersom Erna Solberg skal fortsette å være like gjerrig ovenfor kommunene. 

Han viser til at Arbeiderpartiet hvert år siden 2013 prioritert mer penger til kommunene, blant annet for å styrke den tidlige innsatsen og ha flere lærere i skolene.

 Høyre har i mange år sagt at det skulle bli «slutt på vente og se-holdningen» i skolen, men i dag lover statsminister Erna Solberg det samme på nytt. Når skal Høyre gjøre noe for å følge opp løftene sine? De kan starte med å gjøre noe med lærermangelen, og gjerne kopiere noen av Aps mange forslag for å rekruttere og beholde flere lærere. 

Henriksen viser til at Arbeiderpartiet vil ha en nasjonal rekrutteringskampanje, særlig rettet mot å få flere menn i skole og barnehage, samt at partiet vil innføre en tillitsreform i skolen, som skal gi lærerne bedre tid til å følge opp elevene. Begge forslagene har høyreregjeringen stemt ned i Stortinget i inneværende stortingsperiode.

For ytterligere kommentarer, kontakt: Utdanningspolitsk talsperson, Martin Henriksen, 918 21 908

Politisk rådgiver, Anders Kvernmo Langset, 908 92 715

Martin Henriksen, stortingsrepresentant Troms