Helsehjelp uavhengig av størrelsen på lommeboka

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson Arbeiderpartiet

Høyres Tone Trøen er den siste av flere høyrefolk som bekymrer seg for at private helseselskap skal miste penger når Arbeiderpartiet fjerner Bent Høies privatiseringsreform «Fritt behandlingsvalg». Høyres ønske om å utvide ressurssterkes rett til å etablere private helsetjenester med rett på offentlig støtte, går direkte utover vår felles helsetjeneste betalt av fellesskapet. Arbeiderpartiet vil derfor skrote Høyres privatisering av helsevesenet og prioritere å bruke pengene på å ruste opp det offentlige helsevesenet som er til for alle uavhengig av lommebok i hele landet.

Norge er kjent og beundret for et godt og dyktig helsevesen som brukes av både direktørsønnen og snekkerdattera, uten krav om dyre forsikringsordninger og skyhøye regninger. Folkehelserapportene viser at de sosiale forskjellene i levealder økte under årene med Høyre i regjering, vi gikk i feil retning. Et mer todelt helsevesen kan bidra til det. Arbeiderpartiet vil endre kurs og ruste opp det offentlige helsetilbudet som er her for alle. Høyres Tone Trøen sier at hvis reformen fjernes blir det et todelt helsevesen hvor bare «de som har råd eller kan skrape sammen nok penger kjøper seg tilbudet de vil ha, fremfor at det offentlige tar regninga». Det er kreativ bruk av ordet todelt helsevesen som beskriver det som i virkeligheten skjer når Høyre privatiserer; private med offentlig tilskudd etablerer seg rundt de store byene og trekker ut penger og personell fra det offentlige helsetilbudet som er for alle over hele landet.

Vi trenger et godt helsetilbud for alle der det ikke er forskjell i helsetilbud etter hvor du bor eller hva du tjener. Å løse kapasitetsutfordringer i det offentlige helsevesenet ved å åpne for at private kan konkurrere med offentlige løsninger, flytter penger og personell fra det offentlige, og forverrer krisen ytterligere. Derfor må vi snu. Regjeringen har derfor nå sendt på høring et forslag om å avvikle Høyres privatiseringsreform i helsevesenet slik at vi kan styrke den felles offentlige helsetjenesten vår som er for alle uavhengig av bosted og inntekt.

Cecilie Myrseth i 2022