Heltid, ikke deltid

Alle bør ha mulighet til å jobbe heltid, og alle skal være trygge på jobb.

Sikre hele, faste stillinger

Altfor mange i Norge jobber deltid og får ikke faste jobber. For Arbeiderpartiet er flere hele, faste stillinger viktig. I Arbeiderpartistyrte kommuner skal ansatte tilbys hele og faste stillinger. Det er bra for den ansatte, som får forutsigbarhet og stabilitet i sitt arbeidsliv, og det er bra for de som skal motta tjenestene, som får trygge og gode fagfolk i helse og omsorgsektoren.

Heltidsstillinger gir mer trygghet, både for beboere som bruker tjenestene og for de ansatte.  

Trygghet for den enkelte arbeidstaker

I dag jobber bare 1 av 3 ansatte innen helse og omsorg i norske kommuner heltid. Altfor mange har en ukentlig kamp for å sikre seg nok vakter og stor nok stillingsbrøk. Heltid vil gi en mer forutsigbar hverdag, og ei lønn å leve av.

Kvalitet i tjenestene

Mange som får hjelp av helse- og omsorgstjenestene, er i en fase av livet der trygghet og kjente personer å forholde seg til, er spesielt viktig. Flere heltidsstillinger gir bedre eldreomsorg. 

Rekruttere nok ansatte til helse- og omsorg

I framtida trenger vi langt flere helsefagarbeidere og sykepleiere. Vi vet at unge som skal inn i arbeidslivet, ønsker heltid i mye større grad. Skal helse- og omsorg være en attraktiv karrièrevei, trengs det hele, faste stillinger. 

Heltid er også likestilling

Det er som oftest kvinner som jobber deltid. Vi kan ikke akseptere at altfor mange kvinner tjener lite, har de tyngste jobbene og ikke engang får jobbe heltid. Det er urettferdig, usosialt og øker forskjellene. Det er en politisk oppgave å gjøre noe med det.