Igjen velger Høyre de med mest fra før

Næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen åpnet nylig for et lønnshopp for styremedlemmer i selskapene du og jeg er med på å eie i fellesskap, fordi de visstnok har rekrutteringsproblemer. Men problemet i Norge er ikke at vi ikke får tak i gode folk til å sitte i styrer. Problemet er at forskjellene øker.

De samme lederne som i hvert lønnsoppgjør ber fagbevegelsen og vanlige lønnsmottakere om å moderere seg på grunn av trang økonomi, er nå bekymret for at de selv får for lite betalt. Det er umusikalsk og grunnleggende urettferdig. Min klare anbefaling til Røe Isaksen er at han bør bruke mer tid og penger på de store utfordringene Norge står ovenfor. At folk ikke får pensjon fra første krone, får kutt i arbeidsavklaringspenger og blir tvunget over på sosialhjelp og attpåtil dyrere barnehager.

Nok engang ser vi et Høyre som uten problemer gjerne bruker fellesskapets penger på enda høyere honorarer til de som har mest. En styreleder i Equinor får i dag honorar på 800 000 kr og arbeider det som tilsvarer 40 % jobb. Samtidig har tre av ti husholdninger i Norge fått dårligere råd under Solberg-regjeringen. Det skaper større forskjeller. Svekker fellesskapet.

Arbeiderpartiet er selvsagt opptatt av at vi finner de dyktigste menneskene til å styre viktige verv i selskaper som er svært viktig for Norge. Vi mener selvsagt at de skal ha betalt for viktig og krevende arbeid. Det har vi også i dag. Arbeiderpartiet har også sittet i regjering i mange år og vi har aldri hatt problemer med å finne dyktige folk til slike verv. At ting har endret seg så mye siden da, har vi ingen tro på.

Jeg forstår at folk er frustrerte når det nok en gang blomstrer opp en debatt om et lønnshopp for styremedlemmer samtidig som vanlig folk blir ofre for høyreregjeringens smålige kutt. Det er frustrerende at de med styreverv skal et lønnshopp, mens pensjonister som opplever tapt inntekt ikke skal få vekst. Dette sier Arbeiderpartiet nei til. Vi skal sørge for at Norge er et attraktivt land å være bedriftsleder i, men vi skal først og fremst sørge for at Norge er et land med små forskjeller og sterke fellesskap.

Av Cecilie Myrseth Stortingsrepresentant (AP), Medlem av næringskomiteen

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant og leder av Troms Arbeiderparti