Innbyggerne i Troms trenger trygge helsetjenester

Uttalelse fra representantskapet i Troms Ap, november 2023